25. celosvetová konferencia ICOM, Kyoto

25. celosvetová konferencia ICOM, Kyoto

V dňoch 1. - 7. septembra 2019 sa uskutočnila Medzinárodná konferencia ICOM v japonskom Kyoto. ICOM je organizácia, ktorá funguje od roku 1946 a združuje múzeá a múzejných profesionálov. Jej hlavným cieľom je ochrana celosvetového kultúrneho dedičstva. Sídli v budove UNESCO v Paríži a stanovuje normy správania v oblasti múzejnej praxe. Aj Slovenské múzeum dizajnu je členom.

Témou tohtoročnej konferencie boli Múzeá ako kultúrne centrá a uchovávatelia tradície. Okrem špecializovaných prednášok jednotlivých odborných sekcií sa diskutovalo o ochrane kultúrneho dedičstva, ale aj o etike a úlohách múzeí, ktoré sú nositeľmi informácií, zdrojom poznávania a vzájomnej komunikácie. Otvorenou témou zostala nová definícia múzea, o ktorej sa tiež diskutovalo. Do Japonska pricestovalo z celého sveta takmer 5000 akreditovaných návštevníkov. Súčasťou konferencie bolo tiež zoznámenie s lokálnou architektúrou, kultúrnymi inštitúciami a špecializovanými odbornými pracoviskami. Konferencie sa zúčastnila aj naša kurátorka Zuzana Šidlíková, ktorá je členkou slovenského výboru ICOM.

Z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia.