Bauhaus-Party a slávnostné odovzdávanie ocenení Bratislava Design Week

Bauhaus-Party a slávnostné odovzdávanie ocenení Bratislava Design Week

Trvanie: 11. jún 2015 - 13. jún 2015
Miesto: Goetheho inštitút Bratislava a Slovenské múzeum dizajnu, Bratislava, Slovensko

V apríli t.r. sa v galérii Satelit uskutočnil workshop na prípravu prvého slovenského Bauhausfestu. V rámci neho predstavil Torsten Blume jeho účastníkom scénickú tvorbu na Bauhause, ktorú viedol Oskar Schlemmer a vysvetlil im zásady tvorby kostýmov a tanca v štýle Bauhausu. Na workshope účastníci vyrobili papierové kostýmy, rekvizity a spolu s hudobným zoskupením DIY Bauhaus Ensemble pripravili jedinečnú choreografiu, ktorú predstavia 13. 6. 2015 o 19.00 na Bauhaus-Party v Slovenskom múzeu dizajnu. Nepôjde pritom o klasické divadelné či tanečné predstavenie s hercami a publikom, ale maškarný ples, na ktorom sa každý účastník zmení na tancujúcu figurínu. Bauhaus-Party bude súčasťou slávnostného odovzdávania Design Week Awards pre najzaujímavejšie projekty festivalu Bratislava Design Week 2015.V rámci prednášky 11. 6. 2015 o 18.00 v Goetheho inštitúte Bratislava predstaví Torsten Blume myšlienky spojené s celým projektom.
Úvod: Klára Prešnajderová, Slovenské múzeum dizajnu

Torsten Blume je výtvarník a teoretik, od roku 2011 vedie v nadácii Bauhaus Dessau projekt „Play Bauhaus“, v rámci ktorého z teoretického hľadiska reflektuje divadlo na Bauhause v jeho historických súvislostiach ako miesto hravej tvorby a prenáša ho do súčasnosti vo forme divadelných experimentov. Na projekte spolupracuje Linda Pense, umelkyňa a dizajnérka. Spolu s Torstenom Blumem viedla workshopy na Hochschule Anhalt Dessau, Kuwasawa Design Institut Tokyo a Paju Typography Institut v Soule. Od roku 2012 je kurátorkou Medzinárodnej súťaže Marianne Brandt, ktorej šiesty ročník v roku 2016 bude venovaný téme „material effects“.

Prednáška
Goetheho inštitút Bratislava
11. 6. 2015, 18.00

Party
Slovenské múzeum dizajnu Bratislava
13. 6. 2015, 19.00

Organizátori:
Slovenské múzeum dizajnu, Goetheho inštitút, Design Week Bratislava, Stiftung Bauhaus Dessau

www.scd.sk/bauhausparty
www.bratislavadesignweek.sk