Medzinárodná putovná výstava plagátov Tolerancia

Medzinárodná putovná výstava plagátov Tolerancia

Trvanie: 16. august 2020 - 7. október 2020
Miesto: Most SNP, Bratislava

Plagátová tvorba bola vždy v centre záujmu Slovenského centra dizajnu. V Slovenskom múzeu dizajnu postupne budujeme zbierku slovenského plagátu, realizujeme plagátové výstavy doma i v zahraničí a spolupracujeme s Trienále plagátu Trnava.

Preto by sme chceli upriamiť vašu pozornosť na medzinárodnú putovnú výstavu plagátov s názvom Tolerancia, ktorú tvorí 151 plagátov umelcov z 27 krajín sveta. Projekt „Tolerance“ je veľmi živý a flexibilný. Kurátori v jednotlivých krajinách, kde sa plagáty vystavujú, urobia užší výber z pôvodných 151 plagátov a výstavu vždy doplnia o grafický návrh zástupcu zo svojej krajiny. Výber 70 plagátov pre slovenskú výstavu kurátorsky pripravil Róbert Paršo, pričom Slovensko v rámci výstavy zastupuje plagát mladého žilinského dizajnéra Petra Javoríka. 

Výstavu Tolerancia realizujú mesto Bratislava a Bratislavské kultúrne a informačné stredisko v rámci festivalu Kultúrne leto a budete ju môcť vidieť na bratislavskom Moste SNP od 16. augusta do 7. októbra 2020.