Moderná Škola umeleckých remesiel

Moderná Škola umeleckých remesiel

Termín: 1. august 2019, 17:00
Miesto: SNM – Bratislavský hrad, Bratislava, Slovensko

Komentovaná prehliadka výstavy Nebáť sa moderny!

Sprevádzajú Sonia de Puineuf a Simona Bérešová, kurátorky výstavy a externé spolupracovníčky Slovenského múzea dizajnu.

Predposledná tematicky zameraná komentovaná prehliadka výstavy pre širokú verejnosť má za cieľ poukázať na moderný rozmer Školy Umeleckych Remesiel v Bratislave v medzivojnovom období.

Sonia de Puineuf sa bude venovať najmä jednej charakteristickej črte tejto priekopníckej inštitúcie a to jej otvorenosti voči okolitému svetu, ktorá sa preukázala hlavne medzinárodným rozmerom školy. Počas prehliadky bude nastolená problematika slovenskej svojráznosti v kontexte doby a jej začlenenia do avantgardného európskeho hnutia.

Simona Bérešová ukáže, ako tento záujem o medzinárodné hnutia a zároveň o slovenský svojráz formovali tvorbu na ŠUR, pričom sa zameria na fotografiu.
Predposledná tematicky zameraná komentovaná prehliadka výstavy pre širokú verejnosť má za cieľ poukázať na moderný rozmer Školy Umeleckých Remesiel v Bratislave v medzivojnovom období.

Vstup: 4 €
Kontakt: Helena Cibulková, 0918 110 247, helena.cibulkova@scd.sk.

Podujatie na Facebook-u.