Nebáť sa moderny! 90. výročie založenia Školy umeleckých remesiel v Bratislave

Nebáť sa moderny! 90. výročie založenia Školy umeleckých remesiel v Bratislave

Trvanie: 14. december 2018 - 29. september 2019
Miesto: Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad, Bratislava, Slovensko

Od 14. decembra je na Bratislavskom hrade v priestoroch Historického múzea SNM sprístupnená výstava Nebáť sa moderny! venovaná fenoménu Školy umeleckých remesiel v Bratislave (1928 – 1939). Výstavou prezentuje Slovenské múzeum dizajnu niekoľkoročný výskum nadväzujúci na prácu historičky umenia Ivy Mojžišovej. Škola umeleckých remesiel v Bratislave (ŠUR alebo ŠUR-ka) patrí ku kľúčovým témam moderných dejín Slovenska. Jej význam presahuje náš lokálny priestor, keďže vo svojej dobe patrila medzi najpokrokovejšie umelecké školy v Európe a bola prirovnávaná k nemeckému Bauhausu. Výstava predstavuje prostredníctvom originálov, replík, dobových dokumentov a ich interpretácií jednotlivé oddelenia ŠUR a jej pedagógov (Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda, Zdeněk Rossmann, Julie Horová, František Tröster, Jaromír Funke a ďalší), no aj kontext doby prvej republiky a bratislavskej moderny.
Názov výstavy odkazuje na výrok Josefa Vydru, zakladateľa ŠUR-ky: „Nebáť sa moderny, kriticky z nej vyberať a skúšať všetko najnovšie a prenášať výsledky späť do výroby stalo sa zásadou celého učiteľského kolektívu.“ (úvodný text Ľubomíra Longauera v katalógu výstavy).

Výstava je prístupná v priestoroch SNM – Historického múzea na Bratislavskom hrade od 14. decembra 2018 do 29. septembra 2019. V roku 2018 pripomína 100. výročie založenia Československej republiky a počas roka 2019 bude zaradená do medzinárodných osláv storočnice Bauhausu, ktorý vznikol v roku 1919 v nemeckom Weimare.
Na jej príprave spolupracoval rozsiahly tím odborníkov a množstvo inštitúcií, ktoré poskytli originály diel, reprodukcie a dobové dokumenty. Výstavu by mal vidieť každý, kto sa zaujíma o identitu Slovenska a jeho miesto v medzinárodnom kontexte; vzťahy kultúry a ekonomiky v medzivojnovej republike; základy viacerých tvorivých disciplín (grafický dizajn, scénografia, reklama); dejiny školstva a špeciálne umeleckého vzdelávania; osobnosti umenia, dizajnu, priemyslu, vzdelávania a vedy, ktoré ovplyvnili intelektuálne prostredie 20. storočia; diela a objekty, ktorých estetika stále pôsobí pozitívne na vkus súčasného človeka. Atraktívnou súčasťou výstavy sú repliky dobových, no stratených diel alebo realizácie podľa dobových návrhov. Na ich realizácii pracovali dizajnéri a firmy v spolupráci s kurátormi Slovenského múzea dizajnu.
Kurátormi výstavy sú Katarína Bajcurová, Simona Bérešová, Vladimíra Büngerová, Viera Kleinová, Ľubomír Longauer, Klára Prešnajderová, Sonia de Puineuf, Maroš Schmidt, Zuzana Šidlíková. Koncepciu vytvorili Simona Bérešová, Klára Prešnajderová, Maroš Schmidt.
Organizátorom výstavy je Slovenské centrum dizajnu / Slovenské múzeum dizajnu. Hlavnými partnermi výstavy sú SNM – Historické múzeum a Slovenská národná galéria.
Od 14. decembra bude spustený web výstavy.
Prvá komentovaná prehliadka výstavy za účasti kurátorov bude 9. januára o 15:00.

Miesto konania výstavy:
SNM – Historické múzeum, Bratislavský hrad, 3. poschodie

Otváracie hodiny:
V zimnej sezóne od 1. novembra do 31. marca: otvorené denne okrem pondelka od 9.00 do 17.00, posledný vstup o 16.00.

V letnej sezóne od 1. apríla do 31. októbra: otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, posledný vstup o 17.00.

Každú prvú nedeľu v mesiaci je vstup zdarma.
Informácia o vstupnom: www.snm.sk/?historicke-muzeum-vstupne

Tím výstavy
Nebáť sa moderny! 90. výročie Školy umeleckých remesiel v Bratislave


Koncepcia výstavy: Simona Bérešová, Klára Prešnajderová, Maroš Schmidt
Odborný garant: Ľubomír Longauer
Kurátorský tím: Katarína Bajcurová, Simona Bérešová, Vladimíra Büngerová, Viera Kleinová, Ľubomír Longauer, Klára Prešnajderová, Sonia de Puineuf, Maroš Schmidt, Zuzana Šidlíková
Architektúra výstavy: Pavel Choma, Martin Kubina
Grafický dizajn výstavy a propagačných materiálov: Juraj Blaško, Peter Nosáľ
Grafický dizajn katalógu: Marcel Benčík
Vizuálna koncepcia: Marcel Benčík, Pavel Choma, Martin Kubina, Juraj Blaško, Peter Nosáľ
Produkcia výstavy: Klára Prešnajderová, Maroš Schmidt
Fotografie a reprodukcie: archív SMD a spolupracujúcich inštitúcií, Ľubomír Longauer, Adam Šakový
Preklady do anglického jazyka: Katarína Kasalová, Elena a Paul McCullough
Jazyková korektúra: Jitka Madarászová
Koordinácia programov pre verejnosť: Helena Cibulková
Spolupráca: Natália Galbavá, Simona Jonnerová, Silvia Kružliaková, Gabriela Ondrišáková
Webová stránka výstavy: Michal Čudrnák (koncepcia), Juraj Blaško, Peter Nosáľ (dizajn), Altamira (vývoj)
sur.scd.sk
Realizácia objektov podľa dobovej dokumentácie: Ateliér Creater (Ján Jánoš, Rita Koszorús, Filip Horník); Ateliér textilnej tvorby v priestore a Reštaurovania textilu na VŠVU v Bratislave (Lenka Hyšková, Naďa Matušková, Dominika Kostolníková); Maroš Schmidt, Kodreta Myjava, Peter Juriga, Rudolf Tanglmajer; Mária Štraneková; Fakulta architektúry STU (Natália Marková, Dominika Mikátová, Andrea Rovňáková, Pavol Vojtek, koncepcia: Henrieta Moravčíková)

Diela zapožičané zo zbierok inštitúcií – ďakujeme!
Slovenská národná galéria, Slovenské národné múzeum v Martine, Múzeum Janka Kráľa, Tekovské múzeum v Leviciach, Šarišská galéria v Prešove, Múzeum mesta Bratislavy, SNM – Historické múzeum, Východoslovenské múzeum, Univerzitná knižnica, Slovenský filmový ústav, Štátny archív v Bratislave, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Národní muzeum Praha, Moravská galerie v Brně, Moravská zemská knihovna, Moravské zemské muzeum, Národní knihovna České republiky, Technické muzeum Praha, Muzeum města Brna, Getty Research Institute Los Angeles, Literaturhaus Wien, MAK - Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst Wien, Universitätsbibliothek Heidelberg a Slovenské múzeum dizajnu.

Diela zapožičané zo súkromných zbierok – ďakujeme!
Miloslava Rupešová, Katarína Hubová, Eva Knoteková, Judita Csáderová, Zuzana Bahnová, Klára Prešnajderová, Ľubomír Longauer, Simona Bérešová, Petr Hora Hořejš

Organizátor:
 
Slovenske centrum dizajnu

Slovenske muzeum dizajnu

Hlavní partneri výstavy: SNM – Historické múzeum, Slovenská národná galéria
Generálny partner SCD:

J&T Banka

Hlavný mediálny partner SCD: 
designum
Partner SCD: Antalis
S podporou: Bratislavský samosprávny kraj, Nadácia SPP, Hauerland, Kodreta, Creater
Mediálni partneri SNM – Historické múzeum: RTVS, TASR