Nebáť sa moderny na Vazovovej!

Nebáť sa moderny na Vazovovej!

Termín: 29. máj 2019, 14:00
Miesto: Učebňa č. 5/1, Ústav manažmentu STU, Vazovova 5, Bratislava, Slovakia

Výstava Nebáť sa moderny! v priestoroch SNM na Bratislavskom hrade je venovaná fenoménu Školy umeleckých remesiel v Bratislave (1928 – 1939). Výstavou prezentuje Slovenské múzeum dizajnu niekoľkoročný výskum nadväzujúci na prácu historičky umenia Ivy Mojžišovej. Škola umeleckých remesiel v Bratislave (ŠUR alebo ŠUR-ka) patrí ku kľúčovým témam moderných dejín Slovenska. Jej význam presahuje náš lokálny priestor, keďže vo svojej dobe patrila medzi najpokrokovejšie umelecké školy v Európe a bola prirovnávaná k nemeckému Bauhausu. Výstava predstavuje prostredníctvom originálov, replík, dobových dokumentov a ich interpretácií jednotlivé oddelenia ŠUR a jej pedagógov (Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda, Zdeněk Rossmann, Julie Horová, František Tröster, Jaromír Funke a ďalší), no aj kontext doby prvej republiky a bratislavskej moderny.
Symbolicky sa v prednáške vrátime na miesta niekdejšej ŠUR, v priestoroch tejto budovy momentálne sídli STU. Prednášať bude Maroš Schmidt a Klára Prešnajderová.

Prednáška sa koná v rámci DAAD - Dni architektúry a dizajnu 2019.

Vstup je voľný.