Novým vedúcim Slovenského múzea dizajnu je Maroš Schmidt

Novým vedúcim Slovenského múzea dizajnu je Maroš Schmidt

Novým vedúcim Slovenského múzea dizajnu sa na základe výsledku výberového konania
stal Maroš Schmidt.

Maroš Schmidt (1978) pracuje v Slovenskom centre dizajnu od roku 2014, stál pri vzniku Slovenského múzea dizajnu, bol dva roky kurátorom zbierky produktového dizajnu. Je absolventom priemyselného dizajnu (ateliér Transport dizajnu) na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (2004), kde ako externý pedagóg od roku 2012 prednáša Dejiny automobilového dizajnu.
V roku 2002 absolvoval praktikum vo výskumno-vývojovom centre Volkswagen Wolfsburg, neskôr pracoval ako dizajnér na voľnej nohe. V roku 2013 spoluzakladal o.z. Ostblok, ktoré mapovalo československý dizajn v období rokov 1945 – 1992. V rámci projektu Made in Czechoslovakia vystavoval československý dizajn a prednášal o dejinách dizajnu v mnohých mestách Slovenska.
V rokoch 2014 a 2015 bol kurátorom výstavy ČSSR MENÜ v DDR Museum Berlin, kde prednášal o dejinách dizajnu na našom území a kurátorom výstavy Bauhaus auf Slowakisch (dejiny Školy umeleckých remesiel Bratislava) v Bauhaus Dessau (spolukurátorka Klára Prešnajderová).

Vo svojej koncepcii riadenia a rozvoja Slovenského múzea dizajnu chce Maroš Schmidt pokračovať v budovaní kvalitných zbierok najmä slovenského dizajnu, v prepájaní aktivít múzea so zahraničnými partnermi, rozširovaní depozitárov a v krátkej dobe realizovať dlhodobú reprezentatívnu expozíciu, ktorá bude sprístupnená širokej verejnosti.

V prípade záujmu o sprostredkovanie ďalších informácií kontaktujte: maros.schmidt@scd.sk

Súbory na stiahnutie
súbor PDF Tlačová správa pdf (88,0 kB)