Počítačová vizualizácia Tatry 603 X Coupé je hotová!

Počítačová vizualizácia Tatry 603 X Coupé je hotová!

Dejiny prvého slovenského coupé, ktoré malo vďaka svojej 4-dverovej „sestre“ potenciál sériovej výroby, skladáme z kresieb, technických výkresov, modelov a útržkov spomienok priamych účastníkov vysnívaného projektu, ktorý začal návrhom Jána Cinu z roku 1963. Variant Coupé nikdy neuzrel svetlo sveta a ostal iba ako nenaplnený sen. Uvedomujeme si, že práve teraz je možno posledná šanca, aby sa ľudia z bratislavského závodu Tatra stretli a spoločne s nami tento viac ako 50-ročný automobilový sen uskutočnili. 
Práve sme dokončili počítačovú vizualizáciu Tatry 603 X Coupé a tým pádom aj dáta pre frézovanie modelov. Podkladom nám boli dobové technické výkresy Coupé, fotografie a sadrový model limuzíny v mierke 1:10. Obrázky posielame na korektúry Jánovi Cinovi do Kanady. Ak všetko dobre pôjde, koncom mája bude samotný autor model v mierke 1:4 upravovať v modelárskej plastelíne, aby sme potom mohli urobiť dokonalé formy v mierke 1:1. 

Hlavný reklamný partner projektu: J&T BANKA SK