Podvečerný kurz domáceho aranžovania

Podvečerný kurz domáceho aranžovania

Termín: 22. máj 2019, 15:30
Miesto: SNM – Bratislavský hrad, Bratislava, Slovensko

Na škole umeleckých remesiel, ktorej sa venuje aktuálna výstava na bratislavskom hrade Nebáť sa moderny! prebiehalo vyučovanie formou večerných kurzov. A práve na ne nadväzuje séria sprievodných programov, podvečerných a večerných kurzov.

Prvý z nich, kurz domáceho aranžovania pre dospelých, povedie dizajnérka Andrea Ďurianová.

Aranžérsky kurz na ŠUR bol zameraný na tvorbu výkladných skríň, na Kurze domáceho aranžovania sa pre zmenu zameriame na aranžovanie v menšej a súkromnej mierke – u seba doma. Predmetom kurzu bude výroba aranžérskych pomôcok a praktická skúška aranžovania objektov s využitím kompozičných princípov vhodných práve pre domáce aranžovanie. Pracovať budeme so základným výtvarníckym materiálom – papierom, ktorý v rôznych formách poskytuje mnohé možnosti spracovania. Vyrobené aranžérske pomôcky si účastníci odnesú domov, kde môžu v činnosti aranžovania pokračovať.

Samotnému dvojhodinovému kurzu bude predchádzať krátka komentovaná prehliadka výstavy.

Vstupné na workshop zdarma. Vstupné na hrad 4 eurá.

Max. počet ľudí je obmedzený na 10, prihláste sa prosím na adrese: programy@scd.sk

Kontakt: Helena Cibulková, 0918 110 247
Podujatie na Facebook-u.