Podvečerný kurz maľby

Podvečerný kurz maľby

Termín: 6. jún 2019, 15:30
Miesto: SNM – Bratislavský hrad, Bratislava, Slovensko

Na Škole umeleckých remesiel, ktorej sa venuje aktuálna výstava na bratislavskom hrade Nebáť sa moderny! prebiehalo vyučovanie formou večerných kurzov. A práve na ne nadväzuje séria sprievodných programov, podvečerných a večerných kurzov.

Druhý z nich, kurz maľby pre dospelých, povedie maliarka Juliana Mrvová.

Kurz maľby bude zameraný na prácu s farbou a farebnú kompozíciu. Je inšpirovaný maliarskymi a kresliarskymi kurzami na ŠUR, ktoré viedli poprední umelci (Fulla, Galanda, Vydra).

Zameriame sa na teóriu farieb a jej využitie v kompozícii realistickej alebo abstraktnej maľby. Povieme si o farebnom kruhu a pôsobení farieb, aj o redukcii farebnej škály na príkladoch z výstavy. Témou tvorivej časti bude maľba a kresba s využitím farebného kruhu a farebného akcentu. Na maľbu (resp. kresbu) použijeme ľubovoľný predmet z výstavy, ktorý budeme kombinovať s farebnou kompozíciou.

Kurz bude upravovaný na mieste podľa pokročilosti účastníkov vo výtvarných technikách, od úplných začiatočníkov po mierne pokročilých.

Samotnému dvojhodinovému kurzu bude predchádzať krátka komentovaná prehliadka výstavy.

Vstupné na workshop: 4 EURÁ - znížené vstupné na výstavu

Max. počet ľudí je obmedzený na 10, prihláste sa prosím na adrese: programy@scd.sk

Kontakt: Helena Cibulková, 0918 110 247