Pripomíname si 80. výročie narodenia Ivy Mojžišovej

Pripomíname si 80. výročie narodenia Ivy Mojžišovej

PhDr. Iva Mojžišová, dr.h.c.

4. apríl 1939 – 26. január 2014, Bratislava

Dnes si pripomíname 80 rokov od narodenia Ivy Mojžišovej, významnej osobnosti slovenskej histórie a teórie umenia. Pri tejto príležitosti by sme radi vyzdvihli aj jej mimoriadny prínos pre vznik a činnosť Slovenského múzea dizajnu, ktoré má tú česť spravovať Osobný archív Ivy Mojžišovej.

V 60. rokoch získala uznanie ako interpretátorka slovenskej výtvarnej moderny a tvorby svojich vrstovníkov, písala eseje, kritiky a štúdie o európskych a amerických umelcoch, skúmala umelecké avantgardy medzivojnového obdobia. V čase normalizácie sa ako pracovníčka SAV stiahla k spracúvaniu encyklopedických hesiel, pokračovala vo výskume ŠUR a venovala sa scénografii. Je autorkou alebo spoluautorkou viacerých kníh a množstva textov publikovaných v domácich aj zahraničných časopisoch. Jej posledným dielom je kniha Škola moderného videnia. Bratislavská ŠUR 1928 – 1939 (SCD a Artforum, Bratislava 2013), v ktorej sumarizovala svoj celoživotný výskum. Bola ocenená hodnosťou Doctor Honoris causa od VŠVU (2009), Cenou Dominika Tatarku (2010), Vianočnou cenou skupiny AR (2011) a Cenou nadácie Václava a Dagmar Havlovcov VIZE 97 (2011).