Prístrojová doska Tatry 603X

Prístrojová doska Tatry 603X

Funkčný prototyp 4 dverovej limuzíny Tatry 603X, ktorý bol dokončený presne 31. decembra 1966, mal mať pôvodne prístrojovú dosku podľa návrhu Jána Cinu. Návrh vyhotovil v kresbe v júli 1965 prenesením tvarov prednej časti vozidla do prístrojovej dosky. Dizajn interiéru sa tak štýlovo zjednotil s exteriérom a dostal moderný sochársky výraz so športovým nádychom. Rozhodnutie vedúceho vývoja Tatry Bratislava Ivana Mičíka pripraviť pre Tatru 603X úplne novú prístrojovú dosku v hranatom dizajne bolo síce pre celý tím veľkou výzvou, ale zároveň sklamaním pre autora komplexného tvarového riešenia vozidla Jána Cinu.

Dobová kresba prístrojovej dosky od Jána Cinu

Aj preto sme sa rozhodli realizovať v modeli i budúcom funkčnom prototype Tatra 603 X Coupé prístrojovú dosku podľa pôvodného návrhu. Keďže k nej nie sú žiadne technické podklady, len dobové kresby, je digitálne modelovanie prístrojovky celkom náročné a nie všetko sa nám vždy podarí na prvý raz. Tešíme sa však, že nám korektúry a usmernenia robí cez e-mail samotný autor dizajnu.

Návrh prístrojovej dosky podľa pôvodnej kresby
Práce realizujeme vďaka podpore J&T Banky a prezentáciu finálneho modelu v mierke 1:4 (exteriér aj interiér) plánujeme koncom septembra 2019 v priestoroch River Parku aj za účasti automobilov Tatra 603, 613 a unikátnej Tatry 613 Coupé.
Už teraz vás srdečne pozývame!