VÍKENDOVÝ KURZ FOTOGRAFIE

VÍKENDOVÝ KURZ FOTOGRAFIE

Termín: 22. jún 2019, 14:00
Miesto: Slovenské múzeum dizajnu, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava, Slovensko

Na škole umeleckých remesiel, ktorej sa venuje aktuálna výstava na bratislavskom hrade Nebáť sa moderny! prebiehalo vyučovanie formou večerných kurzov. A práve na ne nadväzuje séria sprievodných programov.

Ďalší z nich, víkendový fotografický kurz pre dospelých a mladých (od 16 rokov), povedie fotografka Lenka L. Lukačovičová.

Fotografické oddelenie na ŠUR bolo vedené Jaromírom Funkem, ktorý v rámci vlastnej tvorby rád objavoval nové možnosti fotografického média. Jedným z experimentov bol aj fotogram, ktorý do svojej výučby zaviedol pravdepodobne iba v šk. roku 1932/1933 a viac sa k nemu nevrátil. Na sobotnom fotografickom kurze si vyskúšame práve túto techniku a budeme experimentovať v tmavej komore. Tematicky sa zameriame na improvizované portréty, ktoré vychádzajú z Funkeho fotogramovej série z roku 1926. Vyrobené fotogramy si budú môcť účastníci vziať domov a na kurz si môžu priniesť vlastné predmety, ktoré si nasvietia na fotografický papier veľkosti A4.

Samotnému trojhodinovému kurzu bude predchádzať krátky úvod o fotografickom oddelení a aktivitách Jaromíra Funkeho.

Vstup je voľný. Max. počet ľudí je obmedzený na 10, prihláste sa prosím na adrese: programy@scd.sk

Kontakt: Helena Cibulková, 0918 110 247
Podujatie na Facebook-u.