Všetko najlepšie, pán profesor!

Všetko najlepšie, pán profesor!

2. júna 2018 oslávil životné jubileum profesor Ľubomír Longauer, dlhoročný spolupracovník Slovenského centra dizajnu a iniciátor založenia Slovenského múzea dizajnu. Želáme mu všetko dobré a veľa síl do práce na opuse Úžitková grafika na Slovensku po roku 2018.

Prof. Ľubomír Longauer sa narodil 2. júna 1948, študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave a na VŠVU v Bratislave (u profesora Jozefa Chovana). Pracoval najmä pre slovenské vydavateľstvá, kultúrne inštitúcie, galérie, divadlá, realizoval stovky knižných obálok, plagátov, značiek a venuje sa aj voľnej tvorbe. Po roku 1990 začal učiť na VŠVU, kde založil novú katedru grafického dizajnu, neskôr pôsobil na pedagogickej fakulte UKF v Nitre. Je spoluzakladateľom a členom Skupiny 29.
Po roku 2000 sa začal intenzívne venovať výskumu dejín grafického dizajnu na Slovensku, odvtedy vydal viacero publikácií a napísal množstvo textov, organizoval výstavy venované typografii a tvorbe písma, zdokumentoval celé oblasti a osobnosti nášho grafického dizajnu. Z publikácií vyberáme: dvojčíslo časopisu Grif Graf (2000) venované typografii a tvorbe písma, v roku 2008 vydal monografiu Martin Benka, prvý dizajnér slovenského národného mýtu (spoluautorka A. Oláhová), a v roku 2009 katalóg Ladislav Csáder, zabudnutý bratislavský modernista. V roku 2012 vyšiel vo vydavateľstve Slovart prvý diel viaczväzkovej práce Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918 pod názvom Modernosť tradície, nasledoval druhý diel pod názvom Vyzliekanie z kroja a tento rok vychádza tretie pokračovanie tohto cyklu. Rozsiahle vedomosti z oblasti tvorby písma zhrnul v publikácii Začalo sa to Cyrilom a Metodom. Typografia a dizajn písma na Slovensku, ktorej hlavným vydavateľom bola Vysoká škola výtvarných umení. V SCD vydal pôvabnú knižku memoárov pod názvom O sebe a svojej práci.
Jeho snahy o záchranu a zaznamenanie histórie slovenského grafického dizajnu a dejinných súvislostí kultúry vyvrcholili v rokoch 2013/2014, kedy oficiálne vzniklo Slovenské múzeum dizajnu v rámci Slovenského centra dizajnu. Uzavrela sa tým jedna kapitola našich kultúrnych dejín – snahy o založenie umelecko-priemyselného múzea, ktoré sa opakovane, no neúspešne vracali počas 20. storočia. Teraz píše profesor Longauer ďalšie kapitoly – venuje sa výskumu Školy umeleckých remesiel, ktorá je jednou z kľúčových tém nového múzea, pripravuje ďalší diel cyklu Úžitková grafika na Slovensku venovaný obdobiu Slovenského štátu a ďalej zbiera informácie a dodáva energiu tímu spolupracovníkov.

Ďakujeme, pán profesor!

Výstava umeleckých diel na plote
Výstava na plote v roku 1966, výstava Skupiny 29 (foto: Juraj Lipták)
Zľava: Ondrej Marsina (sympatizant skupiny), Ľubomír Longauer, Vladimír Červený, Peter Ďurík, Michal Kuric a Ján Zavarský (sympatizant skupiny).