Zomrel uznávaný sklár Jaroslav Taraba

Zomrel uznávaný sklár Jaroslav Taraba

Jaroslav Taraba (18. januára 1932 v Leopoldove – 30. apríla 2020 v Lednických Rovniach)

„Mnohostrannosť materiálu skla, jeho tvárnosť, výrazný lesk, váha, farba, sú základom tvorby každého objektu. Každý ručne vyrábaný výrobok je tak trochu originálom a stáva sa objektom očakávania. Myslím si, že iba preto je možné ,dotýkať saʻ pri tvorbe toho istého druhu, tej istej funkcie a pritom prichádzať s novosťou. No na všetky nové výrobky sa treba dívať cez prizmu úžitkovej funkcie, pretože orientácia na čistú krásu môže byť vo výsledku klamlivá.“
Jaroslav Taraba o svojej práci (z publikácie Dizajn na Slovensku 1990 – 2005. Vyd. SCD, Bratislava, 2006)

Jaroslav Taraba je jednou z dvoch rozhodujúcich osobností sklárskeho dizajnu 20. storočia na Slovensku. Celý svoj profesionálny život venoval sklárni v Lednických Rovniach – od 1948, keď sem nastúpil v šestnástich rokoch ako kreslič až do roku 1992, keď odišiel do dôchodku z pozície vedúceho výtvarníka. Tieto roky boli najskôr naplnené vnímaním a poznávaním remesla aj tvorivej práce, ktorá mu umožnila stať sa asistentom Karola Hološka, neskôr pracovať samostatne ako výtvarník sklárne. Po rokoch spolupráce s Karolom Hološkom prevzal po ňom pozíciu vedúceho výtvarníka v roku 1972. Výsledok dizajnérskej práce Jaroslava Tarabu v nasledujúcich desaťročiach je obdivuhodný – desiatky návrhov nápojových a stolovacích súprav pre sériovú aj ručnú výrobu fúkaného skla, ktoré prinášali inovácie tvarov úžitkového skla aj funkcií stolovacích prvkov a posúvali hranice možností sklárskej technológie. Mnohé z produktov, ktoré navrhol, boli úspešné a oceňované doma, ale podieľali sa na príťažlivosti sklárne v Lednických Rovniach aj pre zahraničných partnerov. Paralelne sa J. Taraba venoval aj autorskej tvorbe hutnícky a za horúca tvarovaných žardiniér, váz a fliaš z farebného skla, kde mohol prekročiť pravidlá úžitkovosti a uplatniť svoj zmysel pre výtvarné či priam magické vlastnosti zvláštnej matérie skla. Svojou tvorivou a organizačnou prácou sa podieľal na vytvorení dobrej povesti sklárne a v roku 1989 inicioval prvé sklárske sympózium v Lednických Rovniach, ktoré má dnes už medzinárodný ohlas. Sám sa ho naposledy ako tvorca zúčastnil v roku 2000. Za svoju tvorbu získal rad ocenení, okrem iných napr. na výstave Exempla´72 v Mníchove, ocenenia na brnianskych veľtrhoch, Cenu SFVU v roku 1981 a v roku 2009 Cenu ministra kultúry SR v rámci Národnej ceny za dizajn za celoživotné dielo a prínos pre slovenský dizajn.
Dielo Jaroslava Tarabu patrí trvalo k najcennejším hodnotám slovenského sklárskeho dizajnu, ale aj dizajnu vôbec a je inšpirujúcim zdrojom aj do budúcna. Česť jeho pamiatke!

Adriena Pekárová, kurátorka zbierky skla, Slovenské múzeum dizajnu SCD

Stručné dáta profesionálneho životopisu Jaroslava Tarabu:
V roku 1948 začal pracovať v n. p. Spojené sklárne Lednické Rovne ako kreslič
V roku 1957 sa stal asistentom Karola Hološka, vtedy vedúceho výtvarného strediska sklárne
V rokoch 1956 – 1959 absolvoval súkromné štúdium kresby a maľby v Prahe
V rokoch 1960 – 1965 navštevoval Vyššiu priemyselnú školu sklársku v Lednických Rovniach
Od roku 1960 pracoval ako výtvarník
Od roku 1972 do 1992 pracoval ako vedúci výtvarník výtvarno-technického oddelenia
Získal viaceré domáce ocenenia „Vynikajúci výrobok roka“, ocenenie Exempla ´72 v Mníchove.
V roku 2009 získal Zvláštnu cenu ministra kultúry SR za prínos v oblasti dizajnu (Národná cena za dizajn).Profil Jaroslava Tarabu v expozícii 100 rokov dizajnu.


Videoprofil natočený pri príležitosti udelenia ocenenia v Národnej cene za dizajn 2009: