Aktivity múzea

Tlačová konferencia a prezentácia projektu Záchrana Vládneho salónika

Tlačová konferencia a prezentácia projektu Záchrana Vládneho salónika

Slovenské múzeum dizajnu vás pozýva vo štvrtok 21. 5. 2015 o 10:00 na tlačovú konferenciu a prezentáciu projektu "Záchrana Vládneho salónika" do priestorov galérie Satelit v bývalých Hurbanových kasárňach na Kollárovom nám. 10 v Bratislave. Akcia sa bude konať pri príležitosti záchrany cenného interiéru Vládneho salónika z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave,... Viac

Slovenské múzeum dizajnu pozýva na Bratislava Design Week

Slovenské múzeum dizajnu pozýva na Bratislava Design Week

Slovenské múzeum dizajnu (SMD) aj tohto roku vstúpilo do programu medzinárodného festivalu súčasného dizajnu Bratislava Design Week (BADW). Pripravilo inštaláciu unikátneho modernistického interiéru len nedávno zachráneného Vládneho salónika na letisku M. R. Štefánika v Bratislave a na tému Bauhaus ponúka prednášku a párty, ktoré naväzujú na úspešný aprílový workshop... Viac

Bauhaus-Party a slávnostné odovzdávanie ocenení Bratislava Design Week

Bauhaus-Party a slávnostné odovzdávanie ocenení Bratislava Design Week

V apríli t.r. sa v galérii Satelit uskutočnil workshop na prípravu prvého slovenského Bauhausfestu. V rámci neho predstavil Torsten Blume jeho účastníkom scénickú tvorbu na Bauhause, ktorú viedol Oskar Schlemmer a vysvetlil im zásady tvorby kostýmov a tanca v štýle Bauhausu. Na workshope účastníci vyrobili papierové kostýmy, rekvizity a spolu s hudobným zoskupením DIY... Viac

Kniha o Cvernovke

Kniha o Cvernovke

Slovenské múzeum dizajnu (SMD) spolupracovalo na zostavení unikátnej knihy o histórii a súčasnosti textilného závodu Cvernovka v Bratislave, ktorej krst sa bude konať 1. mája 2015. Vedúca oddelenia SMD Mária Rišková spolupracovala s vydavateľmi knihy počas dvoch rokov, ktoré vydaniu publikácie predchádzali a kurátori múzea dizajnu Maro Schmit, Klára Prešnajderová a... Viac

Bauhausfest – workshop

Bauhausfest – workshop

Bauhausfest - Zatancuj si Bauhaus! 12. júna 2015 sa uskutoční prvý slovenský Bauhausfest s papierovými kostýmami, papierovou scénou a tancom za špeciálneho zvukového doprovodu. Slovenské múzeum dizajnu spolu s Goetheho inštitútom v Bratislave oslovilo kurátora Bauhaus Dessau Torstena Blumeho, aby so skupinou účastníkov aprílového workshopu pripravil pre Bratislava... Viac

Po stopách Tatraľanu

Po stopách Tatraľanu

Slovenské múzeum dizajnu SCD a dizajnérka Michaela Bednárová (puojd) pozývajú na spoločné stretnutie v záujme vytvorenia zbierky výrobkov a dokumentov venovanej Tatraľanu. V rámci svojej práce múzeum dizajnu mapuje a pomáha zachytiť históriu výrobných podnikov na celom Slovensku (Elektrosvit Nové Zámky, Mlaď Handlová a pod.). Jednou z najvýznamnejších pamiatok v... Viac