Národná cena za dizajn 1999

Do súťaže mohli byť prihlásené výrobky a grafická produkcia nie staršie ako dva roky, teda produkty, ktoré neboli verejne prezentované pred rokom 1997. V Kategórii B a C nebolo možné prihlásiť riešenia, ktoré klient neuviedol do praxe. Podmienkou súťaže bolo, aby autori dizajnu mali trvalé bydlisko na území SR.

Súťažné kategórie:

 • kategória A - priemyselný dizajn (výrobok / prototyp / funkčný model)
 • kategória B - dizajn obalov (realizované prepravné a spotrebiteľské obaly)
 • kategória C - jednotný vizuálny štýl (grafický dizajn realizovaných výrobkov / grafický dizajn v podnikovej komunikácii / jednotný vizuálny štýl v tvorbe prostredia)

Porota súťaže

Porotu súťaže NCD 1999 vymenoval minister kultúry SR Milan Kňažko a pracovala v tomto zložení:

 • Lenka BAJŽELJ, teoretička dizajnu, organizátor svetovej prehliadky dizajnu, BIO Ljubljana, Arhitekturni muzej Ljubljana, Slovinsko
 • Eric JOURDAN, dizajnér, Saint-Etienne, Francúzsko
 • Prof. Pavel ŠKARKA, dizajnér, Zlín, ČR
 • Doc. Peter PALIATKA, dizajnér, Bratislava
 • Akad. mal. Dan JURKOVIČ, grafický dizajnér, Bratislava
 • Akad. mal. Milan MACHAJDÍK, grafický dizajnér, Bratislava
 • Akad. arch. Peter MESIARIK, dizajnér nábytku, Bratislava
 • Ing. Boris ČIAMPOR, dizajnér, Zvolen
 • Adriena PEKÁROVÁ, šéfredaktorka časopisu DE SIGN UM , Bratislava
 • Akad. mal. Pavel CHOMA, grafický dizajnér, Žilina
 • Ing. Tibor UHRÍN, dizajnér , Kremnica
 • Predsedom poroty bol doc. akad. soch. Peter Paliatka.

Celkový počet prihlásených prác v roku 1999 bol 78. Z nich porota nominovala do finálovej časti súťaže celkom tridsať prác. Koncom októbra následne porota rozhodla o tom, že tri priemyselné výrobky a jedna realizácia z oblasti grafického dizajnu získali Národné ceny za dizajn 1999. Ďalších 5 prác ocenila porota formou uznania v tejto súťaži. V katalógu Národná cena za dizajn, ktorý vydalo Slovenské centrum dizajnu pri príležitosti ukončeného ročníka súťaže, je na návrh poroty publikovaných aj ďalších dvanásť súťažných prác, ktoré získali vo finálovom kole najvyššie hodnotenie.

Slávnostné odovzdanie cien sa uskutočnilo v sále Zimnej záhrady Slovenského národného múzea na Vajanského nábreží v Bratislave dňa 15. decembra 1999 za účasti predstaviteľov vlády SR, zahraničných hostí a početnej odbornej verejnosti. O podujatí priniesli obšírnejšie spravodajstvo všetky celoslovenské média aj odborná tlač.

Mediálnymi partnermi NCD'99 sú

STV  Rádio TWIST  SME  SITA  TREND

Výstava ocenených prác

Je otvorená od 16. decembra 1999 do 9. januára 2000 vo výstavných priestoroch Slovenského národného múzea v Bratislave, Vajanského nábr. 2 (okrem pondelkov a dní pracovného pokoja denne od 9,00 do 17,00 hod.). Slovenské centrum dizajnu pripravuje v priebehu roku 2000 viaceré reinštalácie tejto výstavy. Jej fotografická časť bude predstavená aj na veľtrhu Nábytok a bývanie 2000 v Nitre v dňoch 29. 2. – 5. 3. 2000. Katalóg Národná cena za dizajn 1999 ( cena 50,- Sk) zasielame na požiadanie aj poštou, alebo si ho môžete zakúpiť osobne v Bratislave na adrese SCD. Slovenské centrum dizajnu bude na svojej internetovej stránke postupne prinášať odborné profily autorov ocenených v tomto ročníku súťaže.

Sekretariát súťaže:
Jaroslav Ondruška,
tel. 07/ 5293 15 69, 5293 18 00
fax: 07/5293 18 38

e-mailová adresa: sdc@sdc.sk

poštový styk:
SCD Bratislava,
P. O. Box 131,
814 99 Bratislava

 

 

Konečné výsledky súťaže

Národná cena za dizajn 1999 - priemyselný dizajn

Národná cena za dizajn 1999 - priemyselný dizajn

SMILE Charm, SMILE Elegant, stomatologická súprava
Dizajn: Ferdinad CHRENKA
Výrobca: CHIRANA Medical, a. s., Stará Turá
Viac informácií

Národná cena za dizajn 1999 - priemyselný dizajn

TATRAPOINT ADAPTIVE, mechanický písací stroj pre nevidiacich a slabozrakých
Dizajn: Rastislav ČEREŠŇA
Výrobca: ŠVEC a spol., s. r. o., Vráble
Viac informácií

Národná cena za dizajn 1999 - priemyselný dizajn

Kolekcia športových odevov a doplnkov
Dizajn: Ivana HARMINCOVÁ
Výrobca: TREK SPORT s. r.o., Most pri Bratislave
Viac informácií

Uznania v sútaži NCD 1999 - priemyselný dizajn

Uznania v sútaži NCD 1999 - priemyselný dizajn

IMAGO / CIELO, svietidlá
Dizajn: Anton BENDIS, Björn KIERULF
Technické riešenie: BENDIS & KIERULF, Bratislava
Klient a predajca: KLEM Products GmbH, Krailling pri Mníchove, SRN
Viac informácií

Uznania v sútaži NCD 1999 - priemyselný dizajn

Kolekcia poťahových tkanín z bavlny
Dizajn: TATRAĽAN, a. s., Kežmarok
Výrobca: TATRAĽAN, a. s., Kežmarok
Viac informácií

Uznania v sútaži NCD 1999 - priemyselný dizajn

IMPULZ, dvojmiestne motorové ultraľahké lietadlo prototyp
Dizajn: Tadeáš WALA
Výrobca: AEROSPOOL , s. r. o., Prievidza
Viac informácií

Národná cena za dizajn 1999 - grafický dizajn

Národná cena za dizajn 1999 - grafický dizajn

Biennale Internationale Design´98, Saint-Étienne, jednotný vizuálny štýl
Dizajn: Johanna BALUŠÍKOVÁ
Klient: École des Beaux-Arts de St. Étienne, Francúzsko
Viac informácií

Uznania v sútaži NCD 1999 - grafický dizajn

Uznania v sútaži NCD 1999 - grafický dizajn

Advokátska kancelária ČECHOVÁ RAKOVSKÝ, firemný vizuálny štýl
Dizajn: Boris PREXTA, LOWE/GGK, Bratislava, s. r. o., Bratislava
Klient: Advokátska kancelária ČECHOVÁ RAKOVSKÝ, Bratislava
Viac informácií

Uznania v sútaži NCD 1999 - grafický dizajn

Medzinárodný filmový festival, Bratislava ´99, jednotný vizuálny štýl festivalu
Dizajn: Rastislav ULIČNÝ, BURIAN, MIŠKOV & PARTNERS, s. r. o., Bratislava
Klient: PARTNERS PRODUCTION, Bratislava
Viac informácií