Národná cena za dizajn 2001

Tri priemyselné výrobky a jedna práca v oblasti grafického dizajnu získali najvyššie ocenenie - Národné ceny za dizajn 2001 v práve ukončenom piatom ročníku rovnomennej celoštátnej sútaže dizajnu, ktorá sa po prvý raz vo svojej histórii koná pod záštitou prezidenta SR.

V roku 2001 bolo do súťaže Národná cena za dizajn prihlásených celkove 81 výrobkov a grafických realizácií, ktoré posudzovala v dvoch kolách 11-členná medzinárodná porota. V porote pracovali okrem dizajnérov zo SR aj odborníci z Českej republiky a z Nemecka.

Súťažné kategórie

Súťaž sa realizovala v dvoch súťažných kategóriách - priemyselný a grafický dizajn. O kategóriu priemyselný dizajn prejavili záujem viacerí významní výrobcovia zo Slovenska, ktorí mohli v zmysle súťažných propozícií prihlásiť pôvodný domáci výrobok vyvinutý v posledných dvoch rokoch. Zastúpenie mala strojárska výroba, dizajn nábytku, stomatologické a gastronomické zariadenia, v menšom počte prístroje, úžitkové sklo, textil a výrobky koženej galantérie.
Do kategórie grafický dizajn sa mohli prihlásiť práce realizované technikou tlače, ďalej dizajn obalov a tiež grafický dizajn v tvorbe prostredia. Zo 40 prác prihlásených do tejto kategórie porota nakoniec v tomto ročníku uprednostnila a ocenila dve výročné správy, jednu propagačnú brožúru a jeden obal.

Významné ocenenia boli odovzdané dizajnérom, výrobcom a klientom 29. novembra 2001 na slávnostnom večere, usporiadanom v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave pri príležitosti vyhlásenia výsledkov súťaže. Ceny boli odovzdané za účasti predstaviteľov štátu, odbornej verejnosti a v súčinnosti s mediálnymi partnermi súťaže.

Výstava ocenených prác

K súťaži vydáva Slovenské centrum dizajnu celofarebný katalóg ocenených výrobkov a grafických prác. V roku 2001 bolo zaradených do katalógu na návrh poroty okrem dvanástich ocenených produktov aj ďalších 10 prác. S úplnými výsledkami súťaže sa môžu záujemcovia zoznámiť prostredníctvom výstavy, sprístupnenej od 30. novembra 2001 do 6. januára 2002 vo výstavných priestoroch SNM na Múzejnej ulici v Bratislave. Odovzdanie Národných cien za dizajn 2001 Víťazi NCD 2001 u prezidenta SR.


Mediálnymi partnermi NCD 2001 sú

STV SME SITA Slovenský rozhlas Profit

 

 

Konečné výsledky súťaže

Národná cena za dizajn 2001

Národná cena za dizajn 2001

Národná cena za dizajn 2001
Marcel Friga
Viac informácií

Národná cena za dizajn 2001

Stomatologické kreslo SK 1.01 radu Smile
Dizajn: Ferdinad CHRENKA
Výrobca: CHIRANA Medical, a. s., Stará Turá
Viac informácií

Národná cena za dizajn 2001

MORA 6121, MORA 6131, plynové vykurovacie telesá
Dizajn: Anton BENDIS, BENDIS & KIERULF, v. o. s., Bratislava
Výrobca: MORA SLOVAKIA, s. r. o., Bratislava
Viac informácií

Národná cena za dizajn 2001

LOCUST L 1203, univerzálny nakladač
Dizajn: Marián LUKÁČ
Výrobca: WAY INDUSTRY, a. s., Krupina
Viac informácií

Národná cena za dizajn 2001

Produktový katalóg spoločnosti BRIK 2000 - 2001
Dizajn: Richard ČISÁRIK, Milan MRAVČÁK, grafické štúdio Mr. DESIGN, Bratislava
Klient: BRIK, a. s. , Kremnica
Viac informácií

Uznania v sútaži NCD 2001 - priemyselné výrobky

Uznania v sútaži NCD 2001 - priemyselné výrobky

KLÁRA, obslužná vitrína
Dizajn: Ferdinand CHRENKA
Výrobca: PASTORKALT, a. s., Nové Zámky
Viac informácií

Uznania v sútaži NCD 2001 - priemyselné výrobky

SQUADRO, kuchynský nábytok
Dizajn: Jozef KERN
Výrobca: DOMENICA, s. r. o., Žilina
Viac informácií

Uznania v sútaži NCD 2001 - priemyselné výrobky

ROZTANCOVANÁ, nápojová súprava LR 3068
Dizajn: Patrik ILLO
Výrobca: RONA LR Crystal, a. s., Lednické Rovne
Viac informácií

Uznania v sútaži NCD 2001 - priemyselné výrobky

BI, polohovatelné kreslo
Dizajn: Jakub JANIGA
Výrobca: PROFINT, s. r. o., Vrbové
Viac informácií

Uznania v sútaži NCD 2001 - produkty grafického dizajnu

Uznania v sútaži NCD 2001 - produkty grafického dizajnu

Výročná správa spoločnosti AITEN, rok 2000
Dizajn: Jakub Dvořák, Juraj Demovič, Juraj Vontorčík, pergamen, s. r. o., Trnava
Viac informácií

Uznania v sútaži NCD 2001 - produkty grafického dizajnu

WESTEND, propagačná brožúra
Dizajn: Peter MASÁR, UFON štúdio, Pieštany
Klient: J & T Global, a. s., Bratislava
Viac informácií

Uznania v sútaži NCD 2001 - produkty grafického dizajnu

Výročná správa poisťovne Kooperativa za rok 2000
Dizajn: Vladislav ROSTOKA, Juraj KRÁLIK, Rabbit & Solution Studio, Bratislava
Klient: Kooperativa Poistovna, a. s., Bratislava
Viac informácií

Uznania v sútaži NCD 2001 - produkty grafického dizajnu

Darčekový obal výrobkov RONA LR Crystal
Dizajn: Hedviga Hamžíková
Klient: RONA LR Crystal, a. s., Lednické Rovne
Viac informácií

Vybrané práce do katalógu NCD a na prezentačnú výstavu

Vybrané práce do katalógu NCD a na prezentačnú výstavu

MAX
Dizajn: Peter Bohuš
Výrobca: Domark, s. r. o., Žilina
Viac informácií

Vybrané práce do katalógu NCD a na prezentačnú výstavu

MOBY DICK
Dizajn: Erik Veselý
Výrobca: Obec Štós – prevádzka Sandrik
Viac informácií

Vybrané práce do katalógu NCD a na prezentačnú výstavu

SBL 500, poloautomatický CNC sústruh
Dizajn: Vladimír PAVLÍK, REDES - výtvarné štúdio, Nové Mesto nad Váhom, kolektív konštruktérov RJV TRENS, a. s., Trencín
Výrobca: TRENS, a. s., Trencín
Viac informácií

Vybrané práce do katalógu NCD a na prezentačnú výstavu

EURO - 500 HANDY, registračná pokladnica
Dizajn: Miloslav KARAFFA, Robert HORVÁTH, Jozef JURUŠ
Výrobca: ELCOM, s. r. o., Prešov
Viac informácií

Vybrané práce do katalógu NCD a na prezentačnú výstavu

HORIZONT, priestorová úložná polica
Dizajn: Ivan COBEJ
Výrobca: BRIK, a. s. Kremnica
Viac informácií

Vybrané práce do katalógu NCD a na prezentačnú výstavu

Súprava stolovacieho skla LR 3072
Dizajn: Patrik ILLO
Výrobca: RONA LR CRYSTAL, a. s., Lednické Rovne
Viac informácií

Vybrané práce do katalógu NCD a na prezentačnú výstavu

Divadelná Nitra 2000, vizuálny štýl festivalu
Dizajn: Milan MIKULA, RECO, s. r. o., Senica
Klient: ASOCIÁCIA DIVADELNÁ NITRA
Viac informácií

Vybrané práce do katalógu NCD a na prezentačnú výstavu

AUPARK, vizuálny štýl nákupného centra
Dizajn: Rastislav ULICNÝ, MIŠKOV - ULICNÝ - WEBER / reklamná agentúra
Klient: HB REAVIS MANAGEMENT, a. s., Bratislava
Viac informácií

Vybrané práce do katalógu NCD a na prezentačnú výstavu

Výročná správa RONA LR CRYSTAL, rok 1999
Dizajn: Vladislav ROSTOKA, Juraj KRÁLIK, RABBIT & SOLUTION STUDIO, s. r. o., Bratislava
Klient: RONA LR CRYSTAL, a. s., Lednické Rovne
Viac informácií

Vybrané práce do katalógu NCD a na prezentačnú výstavu

P. O. S. materiály pre internetové kaviarne GLOBTELNET
Dizajn: Martin BAJANÍK, WIKTOR/LEO BURNETT, s. r. o., Bratislava
Klient: GLOBTELNET, a. s., Bratislava
Viac informácií