Národná cena za dizajn 2003

V šiestom ročníku súťaže získali najvyššie ocenenie –Národnú cenu za dizajn 2003 dva priemyselné výrobky a dve práce z oblasti grafického dizajnu. Súťaž sa konala pod záštitou prezidenta SR Rudolfa Schustera.

Súťaž Národná cena za dizajn 2003 bola vypísaná v dvoch kategóriách – priemyselný dizajn a grafický dizajn. Celkovo bolo prihlásených celkovo 59 výrobkov a grafických realizácií. Najpočetnejšie zastúpenie z priemyselných výrobkov mal už tradične nábytok a bytové doplnky (16), prístrojov a spotrebičov bolo prihlásených 6, textilné výrobky 4 a najmenšiu skupinu tvorili stroje a zariadenia. Najviac grafických prác bolo z oblasti vizuálneho štýlu (10), obalov a etikiet 7, rovnakým počtom boli zastúpené výročné správy, tlačené periodiká a multimediálne prezentácie (4), najmenej bolo katalógov (2).
Súťažné práce posudzovala 11 členná odborná porota zložená z priemyselných a grafických dizajnérov zo Slovenskej a Českej republiky. Okrem udelenia 4 najvyšších cien rozhodla o udelení 8 uznaní a ďalších 9 prác z oblasti priemyselného a grafického dizajnu vybrala na publikovanie v katalógu a prezentáciu na výstave.

Významné ocenenia boli odovzdané dizajnérom, výrobcom a klientom 29. októbra 2003 na slávnosti usporiadanej v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave pri príležitosti vyhlásenia výsledkov súťaže. Ceny boli odovzdané za účasti predstaviteľov štátu, odbornej verejnosti a v súčinnosti s mediálnymi partnermi súťaže.

Odovzdávanie cien 1 - obrázok Odovzdávanie cien 2 - obrázok

Odovzdávanie cien 3 - obrázok

Výstava ocenených prác

Slovenské centrum dizajnu vydalo k súťaži celofarebný katalóg ocenených a vybraných prác. S úplnými výsledkami súťaže sa mohli záujemcovia zoznámiť prostredníctvom výstavy, sprístupnenej od 30. októbra 2003 do 30. novembra 2003 vo výstavných priestoroch SNM na Múzejnej ulici v Bratislave.

Mediálnymi partnermi NCD 2003 sú

STV  SME  SITA  Formát  Slovenský rozhlas

Sponzori

Westech


Výsledky súťaže

Národná cena za dizajn 2003

Národná cena za dizajn 2003

GOTIVE H41, bezdrôtové komunikačné zariadenie
Dizajn: Peter Olah, Ivan Gavenda
Výrobca: Gotive, a. s., Bratislava
Viac informácií

Národná cena za dizajn 2003

LIQUIDICE, špeciálny komplet pre outdoorové športy
Dizajn: Erika Pussová, Jana Prokopová, Martin Šuchan
Výrobca: Trek Sport, s. r. o., Most pri Bratislave
Viac informácií

Národná cena za dizajn 2003

BIENÁLE ILUSTRÁCIÍ BRATISLAVA 2003 - vizuálny štýl medzinárodného podujatia
Dizajn: Vladislav Rostoka
Klient: BIBIANA, Bratislava
Viac informácií

Národná cena za dizajn 2003

POKUSY O JEJÍ ŽIVOT, interaktívna dataprojekcia
Dizajn: Ján Šicko, jr.
Klient: Divadlo M. U. T., Praha, ČR
Viac informácií

Uznania v sútaži NCD 2003

Uznania v sútaži NCD 2003

Súprava pohárov LR 3389
Dizajn: Patrik ILLO
Výrobca: RONA, a. s., Lednické Rovne
Viac informácií

Uznania v sútaži NCD 2003

NEW CITY OFFICE, kancelársky nábytok
Dizajn: Martin PAŠKO, M STUDIO, s. r. o., Interiéry, Bratislava
Výrobca: IDONA, s. r. o., Bánovce nad Bebravou
Viac informácií

Uznania v sútaži NCD 2003

HAKL, elektrický prietokový ohrievač vody
Dizajn: Anton BENDIS, Bendis & Kierulf, v. o. s., Hrubý Šúr
Výrobca: HA-KL, s. r. o., Ivanka pri Dunaji
Viac informácií

Uznania v sútaži NCD 2003

Ochranná maska, OM – 6
Dizajn: Milan Bíroš
Výrobca: Gumárny Zubří, a. s., ČR
Viac informácií

Uznania v sútaži NCD 2003

FRAGILE DESIGN, katalóg dizajnérskej tvorby P. Illa
Dizajn: Ivana POTOČKOVÁ, Ferino BAKYTA, Kids for sale, s. r. o., Bratislava
Klient: Patrik Illo, Považské Podhradie
Viac informácií

Uznania v sútaži NCD 2003

TRIENÁLE PLAGÁTU TRNAVA 2003 - vizuálny štýl medzinárodnej prehliadky plagátov
Dizajn: Milan MIKULA, RECO, s. r. o., Senica
Klient: Galéria Jána Koniarka, Trnava
Viac informácií

Uznania v sútaži NCD 2003

MEDUSA - logo a vizuálny štýl reštaurácie
Dizajn: Rastislav ULIČNÝ, Miškov – Uličný – Weber, s. r. o., Bratislava
Klient: Gastronix, s. r. o., Bratislava
Viac informácií

Uznania v sútaži NCD 2003

DE SIGN UM 2002, grafický dizajn časopisu
Dizajn: Vladislav ROSTOKA, Rabbit & Solution Studio, s. r. o., Bratislava
Klient: Slovenské centrum dizajnu, Bratislava
Viac informácií

Vybrané práce do katalógu NCD a na prezentačnú výstavu

Vybrané práce do katalógu NCD a na prezentačnú výstavu

LUKA, splachovacia nádržka
Dizajn: Patrik ŽILÍNEK
Výrobca: SAM – HOLDING, a. s., Myjava
Viac informácií

Vybrané práce do katalógu NCD a na prezentačnú výstavu

KRAJŠÍ DOMOV, kolekcia kuchynských textílií
Dizajn: Mária DANČOVÁ
Výrobca: TEXILAN, s. r. o., Kežmarok
Viac informácií

Vybrané práce do katalógu NCD a na prezentačnú výstavu

Stolička P – Z1
Dizajn: Marek ŠEBESTYÉN
Výrobca: Divident Manufacturing, a. s., Banská Štiavnica,
MARCI Interiér, Topoľčany, ANDA, Vígľaš
Viac informácií

Vybrané práce do katalógu NCD a na prezentačnú výstavu

LETÍCIA, čalúnený sedací systém
Dizajn: Peter MESIARIK
Výrobca: KANAPA, s. r. o., Brezová pod Bradlom
Viac informácií

Vybrané práce do katalógu NCD a na prezentačnú výstavu

VINANZA, vizuálny štýl vinárskej spoločnosti
Dizajn: kolektív autorov IQ Design Studio, s. r. o., Bratislava
Klient: Vinárstvo VINANZA, s. r. o., Vráble
Viac informácií

Vybrané práce do katalógu NCD a na prezentačnú výstavu

Produktové katalógy firmy OMS
dizajn: Milan Mikula, RECO, s. r. o., Senica
klient: OMS, s. r. o., Senica
Viac informácií

Vybrané práce do katalógu NCD a na prezentačnú výstavu

Príležitostná reprezentačná publikácia firmy Nafta, a. s.
Dizajn: Vladimír JURKOVIČ
Klient: Nafta, a. s. Gbely
Viac informácií

Vybrané práce do katalógu NCD a na prezentačnú výstavu

CHATEAU PEZINOK
Dizajn: Milan Mravčák, Mr. Design, s. r. o., Bratislava
Klient: VITIS TRADE, s. r. o., Pezinok
Viac informácií

Vybrané práce do katalógu NCD a na prezentačnú výstavu

Súčasné slovenské divadlo
Dizajn: Daniel Blonski, Studio 001, Bratislava
Viac informácií