Národná cena za dizajn 2007

Súťaž Národná cena za dizajn 2007 má svojich víťazov. V ôsmom ročníku celoštátnej súťaž dizajnu boli udelené dve Národné ceny za dizajn pre profesionálov – v kategóriach produktový a komunikačný dizajn, dve Ceny ministra školstva SR v kategórii študentský produktový a komunikačný dizajn a desať uznaní bez rozdielu poradia a kategórií. Generálny partner súťaže Audi, udelil Cenu Audi za dizajn pre mladého dizajnéra. Okrem toho v súťaži udelili ministri príslušných rezortov zvláštne ceny - Zvláštnu cenu ministra hospodárstva SR pre firmu, ktorá vo svojej firemej stratégii systematicky uplatňuje dizajn a Zvláštnu cenu ministra kultúry pre osobnosťza celoživotné aktivity v oblasti dizajnu.

Počet prihlásených prác 127, v kategórii produktový dizajn 31, v kategórii komunikačný dizajn 43, v kategórii študentský produktový dizajn 41, a v kategórii študentský komunikačný dizajn 12.

O súťaži rozhodovala 10 členná odborná porota s medzinárodným zastúpením zložená z dizajnérov, grafických dizajnérov a teoretikov dizajnu. Predsedníčkou poroty bola Lenka Žižková, ČR, členmi Bjorn Kierulf, Zdeno Kolesár, Katarína Hubová, Júlia Kunovská, Peter Paliatka, Massimo Pitis, Taliansko, Stanislav Stankoci, Martin Struss a Tibor Uhrín.
Všetky víťazné práce a výber ďalších účastníkov súťaže NCD 2007 sa predstaví na výstavách vo výstavnom a informačnom bode SCD Satelit, Dobrovičova 3 (produtový dizajn), a v Apollo Business Centre, Prievozská ul. v Bratislave (komunikačný dizajn). Výstavy budú sprístupnené verejnosti od 12. októbra do 18. novembra 2007.  K súťaži bol vydaný samostatný katalóg, v ktorom sú zdokumentované všetky zúčastnené dizajny.

Generálny partner súťaže: AUDI

Podujatie medialne podporili:
Arch, Stolársky magazín, Rádio Devín, Rádio FM, Design Trend, Atrium, Fun Radio, Sita, Designum, Sme, STV, Strojárstvo, Twin City Journal, Informácie, Fórum architektúry, Projekt, www.czechdesign.sk
www.scd.sk

 

Výsledky súťaže

Národná cena za dizajn 2007 v kategórii produktový dizajn

Národná cena za dizajn 2007 v kategórii produktový dizajn

Profi – Format, formátovacia píla
Dizajn: Peter Jušcák, Jozef Kurila
Výrobca: Kusing, Huncovce
Viac informácií

Národná cena za dizajn 2007 v kategórii komunikačný dizajn

Národná cena za dizajn 2007 v kategórii komunikačný dizajn

Internetová stránka Slovenského národného divadla – www.snd.sk
Dizajn: Martin Viktor Lipták, Daniel Blonski
Klient: Slovenské národné divadlo, Bratislava
Viac informácií

Cena ministra školstva SR - kategória študentský produktový dizajn

Cena ministra školstva SR - kategória študentský produktový dizajn

Cestovný odev
Dizajn: Pavla Tobková
Škola: VŠVU Bratislava, pedagóg: Júlia Sabová
Viac informácií

Cena ministra školstva SR v kategórii študentský komunikacný dizajn „ a“ expanzia log a reklamy

Cena ministra školstva SR v kategórii študentský komunikacný dizajn „ a“ expanzia log a reklamy

Študentský komunikačný dizajn „ a“ expanzia log a reklamy
Dizajn: Ondrej Gavalda
Škola: VŠVU Bratislava, pedagóg: Stanislav Stankoci, Palo Bálik
Viac informácií

Cena Audi za dizajn

Cena Audi za dizajn

Skladací mestský bicykel FAJNYJE2
Dizajn: Peter Varga
Škola: VSVU Bratislava, pedagóg: Ferdinand Chrenka
Viac informácií

Zvláštna cena ministra hospodárstva SR

Zvláštna cena ministra hospodárstva SR

Chirana – Medical, a. s. Stará Turá
Viac informácií

Zvláštna cena ministra kultúry SR

Zvláštna cena ministra kultúry SR

Prof. Ľubomír Longauer
Viac informácií

Uznania v sútaži NCD 2007

Uznania v sútaži NCD 2007

Drevené stavebnice VEVA
Dizajn: Jozef Kurila, Peter Juščák
Spoluautor: Tibor Uhrín
Výrobca: IDS, s. r. o., VEVA product, Huncovce
Viac informácií

Uznania v sútaži NCD 2007

Sunny Day, misky
Dizajn: Patrik Illo
Výrobca: Rona, a. s., Lednické Rovne
Viac informácií

Uznania v sútaži NCD 2007

Kolekcia batohov Trek Sport 06 / 07
Dizajn: Juraj Ondreáš, Martin Šuchan
Výrobca: Tret Sport Trade, s. r. o., Žilina
Viac informácií

Uznania v sútaži NCD 2007

Archa, čalúnená systémová sedacia súprava
Dizajn: Peter Bohuš
Výrobca: Domark, s. r. o., Žilina
Viac informácií

Uznania v sútaži NCD 2007

Maska – Performing Arts Journal
Dizajn: Martin Mistrík
Klient: MASKA, Ľubľana, Slovinsko
Viac informácií

Uznania v sútaži NCD 2007

Agrotraktor
Dizajn: Rastislav Jurcík
Škola: TU Košice
Pedagóg: Peter Wohlfahrt
Viac informácií

Uznania v sútaži NCD 2007

Kotva
Dizajn: Ján Turzo
Škola: VŠVU Bratislava
Pedagóg: Bjorn Kierulf
Viac informácií

Uznania v sútaži NCD 2007

Viacúčelové interiérové stolčeky
Dizajn: Marián Vaňo
Škola: VŠVU Bratislava
Pedagóg: František Burian
Viac informácií

Uznania v sútaži NCD 2007

lie – stand, interaktívna kniha
Dizajn: Karol Prudil
Škola: VŠVU Bratislava
Pedagóg: Pavel Choma
Viac informácií

Uznania v sútaži NCD 2007

Šlabikár
Dizajn: Monika Murínová
Škola: TU Košice
Pedagóg: Jozef Haščák
Viac informácií