Národná cena za dizajn 2009

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení súťaže Národná cena za dizajn 2009 sa uskutočnilo dňa 5. 6. 2009 v Gallerii Cvernovka, Páričkova 18, Bratislava.

Všetky víťazné práce a  ďalší účastníci súťaže NCD 2009 sú prezentované  v dňoch 6. – 28. 6. 2009 na výstave v Gallerii Cvernovka v Bratislave.
Výstava je otvorená denne okrem pondelka od 11. 00 – 18.00 hod.

V deviatom ročníku NCD sa do súťaže zapojilo celkovo 147 prác, v kategórii produktový dizajn 25, v kategórii komunikačný dizajn 33, v kategórii študentský produktový dizajn 79, v kategórii študentský komunikačný dizajn 10.
V porovnaní s predchádzajúcim ročníkom sa výrazne zvýšil počet študentských prác.

O výsledkoch súťaže rozhodla 12 členná medzinárodná porota v dňoch 25. – 26. 3. 2009, ktorá pracovala pod vedením predsedu Pavla Rozložníka. Ďalšími členmi boli priemyselní dizajnéri Anton Bendis, Rastislav Čeleďa, Pavel Masopust, Tibor Uhrín, grafickí dizajnéri Peter Hajdin, Stanislav Stankoci, Mária Rojková, zástupcovia odborných inštitúcií Vladimír Jakubec ( NARMSP),  Adriena Pekárová (SCD), Judit Varhelyi, Maďarsko, Lenka Žižková, ČR.
Porota na základe viackolového hlasovania rozhodla o udelení dvoch Národných cien za dizajn 2009 a najúspešnejšie študentské práce získali Cenu ministra školstva SR. Okrem týchto cien porota ocenila 10 prác uznaniami a to bez rozdielu kategórie a poradia.
Na návrh odbornej poroty NCD udelili príslušní ministri  minister kultúry SR Zvláštnu cenu ministra kultúry SR a Zvláštnu cenu ministra hospodárstva SR.

K súťaži vydali organizátori dvojjazyčný katalóg, v ktorom sú zdokumentované výsledky a všetci účastníci súťaže.

Generálny partner súťaže: AUDI, odborný garant pre oblasť podnikania: NADSME

Podujatie mediálne podporili:
Stolársky magazín, Rádio FM, Atrium, , AI Magazine, Designum,
Sita, Sme, Strojárstvo, Twin City Journal, Informácie, Fórum architektúry, Projekt, Dom a bývanie,  ASB, architektúra, stavebníctvo, bývanie, ARCH,

www.scd.sk

Výsledky súťaže

Národná cena za dizajn 2009 v kategórii produktový dizajn

Národná cena za dizajn 2009 v kategórii produktový dizajn

Stomatologické súpravy Chirana - Cheese
Dizajn: Ferdinand Chrenka
Výrobca: Chirana – Medical, a. s., Stará Turá
Viac informácií

Národná cena za dizajn 2009 v kategórii komunikačný dizajn

Národná cena za dizajn 2009 v kategórii komunikačný dizajn

Časopis Port No. 21 - štvrťročník o fotografii a nových médiách
Dizajn: Juraj Sukop
Klient: Photoport, Bratislava
Viac informácií

Cena ministra školstva SR v kategórii študentský produktový dizajn

Cena ministra školstva SR v kategórii študentský produktový dizajn

Zásuvka predlžovačky
Dizajn: Anton Zetocha
Škola: STU Bratislava
Pedagóg : Peter Paliatka
Viac informácií

Cena ministra školstva SR v kategórii študentský komunikačný dizajn

Cena ministra školstva SR v kategórii študentský komunikačný dizajn

Dizajn na kolesách international
Dizajn: Ľubica Segečová, Juraj Blaško, Alica Horváthová, Tomáš Klepoch, Matúš Lelovský, Martina Rozinajová
Škola: VŠVU Bratislava
Pedagóg: Pavol Choma
Viac informácií

Zvláštna cena ministra kultúry SR

Zvláštna cena ministra kultúry SR

Jaroslav Taraba, sklársky dizajnér
Viac informácií

Zvláštna cena ministra hospodárstva SR

Zvláštna cena ministra hospodárstva SR

Rona, a. s., Lednické Rovne
Viac informácií

Uznania v súťaži NCD 2009

Uznania v súťaži NCD 2009

Hydraulický otočný nakladač Detvan HON 200
Dizajn: Peter Paliatka, Peter Chlpek, Peter Varga
Výrobca: PPS Group, a. s., Detva
Viac informácií

Uznania v súťaži NCD 2009

Kolekcia interiérových tapiet Extravagant
Dizajn: Babeta Ondrová
Výrobca: Vavex 1990, s. r. o., Příbram
Viac informácií

Uznania v súťaži NCD 2009

Diagonallo, kolekcia nápojového skla
Dizajn: Patrik Illo
Výrobca: Rona, a. s. Lednické Rovne
Viac informácií

Uznania v súťaži NCD 2009

zooMe, kolekcia šperkov
Dizajn: Lucia Ganzer
Výrobca: Hand Picked, s. r. o. Bratislava
Viac informácií

Uznania v súťaži NCD 2009

Trnava hlavné mesto európskej kultúry 2013 - korporátna identita kampane
Dizajn: Milan Mikula
Klient: Mesto Trnava
Viac informácií

Uznania v súťaži NCD 2009

Svietidlo Zips
Dizajn: Anton Zetocha
Škola: STU Bratislava
Pedagóg: Peter Paliatka
Viac informácií

Uznania v súťaži NCD 2009

Písmo Klin
Dizajn: Karol Prudil
Škola: VŠVU Bratislava, stáž v ateliéri písma a typografie VŠUP Praha
Pedagóg: FrantišekŠtorm
Viac informácií

Uznania v súťaži NCD 2009

Bandaska OWL
Dizajn: Ján Turzo
Škola: VŠVU Bratislava
Pedagóg: Bjorn Kierulf
Viac informácií

Uznania v súťaži NCD 2009

Oné, autorská publikácia
Dizajn: Pavlína Morháčová
Škola: VŠVU Bratislava
Pedagóg: Pavol Bálik
Viac informácií

Uznania v súťaži NCD 2009

Multimediálna webstránka Azyl, www.azyl.sk
Dizajn: Ondrej Jób
Škola: VŠVU Bratislava
Pedagóg: Julo Nagy, stáž The Royal Academy of Arts an Den Haag
Viac informácií