Národná cena za dizajn 2011

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení súťaže Národná cena za dizajn 2011 sa uskutočnilo dňa  27. 5. 2011 o 20:30 na výstave v Dome umenia na Nám. SNP v Bratislave. Všetky víťazné práce a ďalší účastníci súťaže NCD 2011 boli prezentované na výstave v Dome umenia  v čase  od 28. 5. do 19. 6. 2011. V desiatom ročníku NCD sa do súťaže zapojilo celkovo 150 prác, v kategórii produktový dizajn 46, v kategórii komunikačný dizajn 27, v kategórii študentský produktový dizajn 65, v kategórii študentský komunikačný dizajn 12.

NCD 2011 - video, víťazné práce sú uverejnené na yutube.com
http://www.youtube.com/user/NCD2011?feature=mhee

 

Fotogalérie

Výstava ocenených exponátov 10. ročníka celostátnej súťaže dizajnu Národná cena za dizajn 2011


Slávnostné odovzdávanie ocenení

Desiaty ročník súťaže  Národná cena za dizajn 2011 bol vyhodnotený 30. – 31. marca 2011 v priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry SR v Bratislave.
Medzinárodná porota pracovala dva dni pod vedením predsedu, dizajnéra prof. akad. arch. Jiřího Pelcla (ČR). Ďalšími členmi boli priemyselní dizajnéri Doc. Ing. Štefan Klein, Akad. soch. Ing. Tomáš Nagy, ArtD., Mgr. art. Pavel Masopust, ArtD., grafickí dizajnéri Mgr. art. Andrej Krátky, Mgr. art. Monika Bajlová, Akad. mal. Pavol Rozložník, zástupcovia odborných inštitúcií Ing. Peter Pacek (Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania), Adriena Pekárová (Slovenské centrum dizajnu), teoretička Mgr. Mária Rišková a člen výboru BEDA, viceprezident Asociácie priemyselných dizajnérov Poľska a dizajnér prof. Michal Stefanowski.
Porota rozhodla o udelení dvoch Národných cien za dizajn 2011 v kategóriách produktový a komunikačný dizajn.
Najúspešnejšie študentské práce získali Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Okrem hlavných cien porota ocenila 10 prác uznaniami bez rozdielu kategórie a poradia.
Na návrh odbornej poroty NCD 2011 udelili ceny aj príslušní ministri -  minister kultúry SR Zvláštnu cenu ministra kultúry SR osobnosti z oblasti dizajnu a minister hospodárstva SR rozhodol o udelení Zvláštnej ceny ministra hospodárstva SR pre výrobcu.
Po prvýkrát v histórii organizovania súťaže NCD udelil cenu garant pre oblasť podnikania Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania.
Cenu Audi za dizajn udelila spoločnosť Porsche Slovakia, výhradný predajca automobilov Audi.Ceny odovzdal minister kultúry SR Daniel Krajcer spolu s riaditeľkou SCD Katarínou Hubovou. Ceny ministra školstva, vedy, výskumu a športu odovzdal Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc., generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl, Cenu Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania odovzdal generálny riaditeľ Ing. Róbert Šimurka, Cenu Audi za dizajn Ing. Tomáš Mizla, produkt manažér Porsche Slovakia.

 

Výsledky súťaže

Národná cena za dizajn 2011 v kategórii produktový dizajn

Národná cena za dizajn 2011 v kategórii produktový dizajn

Kolekcia svietidiel OMS
Dizajn: Ján Štofko, Jiří Pelcl, Petr Mikošek, Giugiaro Architettura
Výrobca: OMS, s. r. o., Dojč
Viac informácií

Národná cena za dizajn 2011 v kategórii komunikačný dizajn

Národná cena za dizajn 2011 v kategórii komunikačný dizajn

Trienále plagátu Trnava 2009
Dizajn: Ondrej Gavalda
Klient: Galéria Jána Koniarka, Trnava
Viac informácií

Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR v kategórii študentský produktový dizajn

Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu  SR v kategórii študentský produktový dizajn

Rotoair
Dizajn: Lucia Karpitová
Škola: VŠVU Bratislava, pedagóg Ferdinand Chrenka
Viac informácií

Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR v kategórii študentský komunikačný dizajn

Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu  SR v kategórii študentský komunikačný dizajn

Archive
Dizajn: Martina Rozinajová
Škola: VŠVU Bratislava, pedagóg Pavel Choma
Viac informácií

Cena Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania

Cena Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania

Reflexná vesta
Dizajn: Zuzana Trizuljaková
Škola: STU Bratislava, Ústav dizajnu, pedagóg: Peter Paliatka
Viac informácií

Zvláštna cena ministra kultúry SR

Zvláštna cena ministra kultúry SR

Doc. PhDr. Zdeno Kolesár, PhD.
Viac informácií

Zvláštna cena ministra hospodárstva SR

Zvláštna cena ministra hospodárstva  SR

Domark, s. r. o. Žilina
Viac informácií

Cena Audi za dizajn

Cena Audi za dizajn

Urban cruiser
Dizajn: Michal Kukučka
Škola: VŠVU Bratislava, pedagóg Štefan Klein
Viac informácií

Uznania v súťaži NCD 2011

Uznania v súťaži NCD 2011

syms – 2
Dizajn: Anton Bendis
Výrobca: Rotek, s. r. o., Nižná nad Oravou
Viac informácií

Uznania v súťaži NCD 2011

Diplomat Adept DA 370
Dizajn: Jaroslav Tomaščík, Roman Kobelár, Jaroslav Kment,
Výrobca: Chirana Dental, s. r. o., Piešťany
Viac informácií

Uznania v súťaži NCD 2011

TATRATEA – tatranský čaj
Dizajn: Juraj Demovič, Lívia Lörinczová
Klient: Karloff, s. r. o., Cífer
Viac informácií

Uznania v súťaži NCD 2011

Transport Fashion Design
Dizajn: Blažena Ostrovská
Škola: VŠVU Bratislava, pedagogička Júlia Sabová
Viac informácií

Uznania v súťaži NCD 2011

Urban cruiser
Dizajn: Michal Kukučka
Škola: VŠVU Bratislava, pedagóg Štefan Klein
Viac informácií

Uznania v súťaži NCD 2011

Projekt Unicef – Školy pre Afriku očami mladých dizajnérov
Dizajn: Matej Rudinský, Adam Horváth, Lucia Krchová, Martina Cibereová
Škola: STU Bratislava, Ústav dizajnu, pedagógovia Tomáš Nagy, Eva Vitkovská
Viac informácií

Uznania v súťaži NCD 2011

Včielka, Zornička, literárno – výtvarné časopisy pre deti
Dizajn: Mária Rojko
Klient: Vydavateľstvo Včielka – Zornička, s. r. o., Bratislava
Viac informácií

Uznania v súťaži NCD 2011

NARA
Dizajn: Andrej Krátky, spoluautor: Peter Biľak, Nikola Djurek
Klient: Typotheque.com, Haag
Viac informácií

Uznania v súťaži NCD 2011

Face to face
Dizajn: Ondrej Gavalda
Škola : VŠVU Bratislava, pedagóg Stanislav Stankoci
Viac informácií

Uznania v súťaži NCD 2011

Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Dizajn: Lucia Kavečanská
Škola: Technická univerzita Košice, pedagóg Pavol Rozložník
Viac informácií

Práce prihlásené do súťaže NCD 2011 boli publikované v katalógu vydanom pri príležitosti výstavy.
Katalóg NCD 2011 [pdf; 8,13 MB]

 

Vypísanie súťaže

Organizátori: Slovenské centrum dizajnu, Ministerstvo kultúry SR
Spolupráca: Národné osvetové centrum
Partner: DAAD
Odborný garant pre oblasť podnikania: Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
Záštita: BEDA

Prihláška NCD 2011

prihláška NCD 2011

prihláška na stiahnutie

Súťažné podmienky NCD 2011 na stiahnutie

ncd 2011 obrázok

súťažné podmienky na stiahnutie

 

Podujatie mediálne podporili:

Trend; ASB, architektúra, stavebníctvo, biznis; Drevársky magazín; Sita; Designum; Sme;
AI magazine; Informácie; Fórum architektúry; Projekt; Dom a bývanie; Rádio_FM; Dom a byt; Interiér & Exteriér; MSP Online; časopis Podnikanie; H.O.M.i.E.; designby.sk; Czechdesign.cz