Národná cena za dizajn 2013

Národná cena za dizajn 2013

Národná cena za dizajn 2013

Miesto: Bratislava, Slovensko


Národna cena za dizajn 2013 bola udelená len v kategórii produktový dizajn. Toto najvyššie ocenenie získala odevná kolekcia The Era, dizajn Dana Kleinert, výrobca SG Trading s. r. o., Nitra.
Po prvýkrát v histórii konania súťaže využila porota právo neudeliť cenu – nebola udelená Národná cena za dizajn 2013 v kategórii komunikačný dizajn, namiesto nej bola udelená ešte jedna Cena za dizajn 2013 naviac.
V zmysle nových súťažných podmienok bolo okrem hlavnej ceny udelených 5 Cien za dizajn 2013, Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR v kategórii študentský produktový dizajn 2013, Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR v kategórii študentský komunikačný dizajn 2013, Cena poroty za dizajn 2013, Zvláštna cena ministra hospodárstva SR za dizajn 2013, Zvláštna cena ministra kultúry SR za dizajn 2013 a po prvýkrát v histórii organizovania súťaže NCD bolia udelená Cena internetového hlasovania a Cena novinárov.

V Hurbanových kasárňach na Kollárovom námestí v Bratislave 31. 5. 2013 o 19:00 sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenenísúťaže za účasti pozvaných hostí, súťažiacich autorov, výrobcov a zástupcov médií  - ako súčasť programu DAAD 2013.
.

V novootvorenom výstavnom a informačnom bode SATELIT v Hurbanových kasárňach bola verejnosti sprístupnená
od 1. 6.  do 30. 6. 2013 výstava výsledkov celoštátnej súťaže dizajnu Národná cena za dizajn 2013.

NCD 2013 - videá, víťazné práce (uverejnené na youtube.com)
https://www.youtube.com/channel/UCdPuchKxStw7I7U7a9PQ26w/videos

Ceny  NCD 2013:


 Národná cena za dizajn 2013 v kategórii produktový dizajn
Národná cena za dizajn 2013 v kategórii produktový dizajn
The Era, odevná kolekcia
dizajn: Dana Kleinert
výrobca: SG Trading s. r. o., Nitra

 

 Cena za dizajn 2013 - Aquadelícia IX
Cena za dizajn 2013
Aquadelícia IXAquadelícia IX, wellness vaňa
dizajn: Martin Struss
výrobca: Medexim, s. r. o., Piešťany

 

Cena za dizajn 2013 - Vizio
Cena za dizajn 2013

Vizio, stomatologická súprava s kreslom
dizajn: Rastislav Turek, Peter Mesiarik
výrobca: Chiradent, s. r. o., Piešťany

 

Cena za dizajn 2013 - Cvoky
Cena za dizajn 2013
Cvoky – zvieratká, stojany na servítky
dizajn: Ondrej Eliáš
výrobca: Refima, s. r. o., Horná Streda

 

Cena za dizajn 2013 - Signály z neznáma
Cena za dizajn 2013
Signály z neznáma. Český komiks 1922 – 2012
dizajn: Branislav Matis, Matúš Lelovský v spolupráci s Borisom Belanom
klient: Dům umění města Brna, ČR

 

Cena za dizajn 2013 - Typografia, text a kniha
Cena za dizajn 2013

Cena za dizajn 2013 - Typografia, text a knihaTypografia, text a kniha
dizajn: Eva Péč Brezinová v spolupráci so Slávkou Paulíkovou
klient: Vysoká škola výtvarných umení Bratislava

 

Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR v kategórii študentský produktový dizajn 2013
Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR v kategórii študentský produktový dizajn 2013

A buď svetlo
dizajn: Kristína Kollárovicsová
škola: Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, pedagóg. Daniel Piršč

 

Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR v kategórii študentský komunikačný dizajn 2013
Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR v kategórii študentský komunikačný dizajn 2013

Nové učebnice
dizajn: Martina Rozinajová
škola: Vysoká škola výtvarných umení Bratislava, pedagóg Pavol Bálik

 

Cena poroty za dizajn 2013 Správny dizajn
Cena poroty za dizajn 2013
Správny dizajn
dizajn: Juraj Blaško

 

Zvláštna cena ministra hospodárstva SR za dizajn 2013 Tuli.sk
Zvláštna cena ministra hospodárstva SR za dizajn 2013

Tuli.sk

 

Zvláštna cena ministra kultúry SR za dizajn 2013 - Doc. akad. mal. Pavel Choma
Zvláštna cena ministra kultúry SR za dizajn 2013

Doc. akad. mal. Pavel Choma

 

Cena internetového hlasovania
Traditional hybridity
dizajn: Martin Záhumenský,
škola, TU Košice, pedagóg: Tibor Uhrín

Cena novinárov
Nové učebnice 
dizajn Martina Rozinajová,
škola: Vysoká škola výtvarných umení Bratislava, pedagóg Pavol Bálik

Práce prihlásené do súťaže NCD boli publikované v špeciálnom čísle časopisu Designum 2/2013 - vydanom pri príležitosti výstavy.

ikonka PDF tlačová správa - výsledky súťaže [pdf; 96 kB]

 

Organizátori:
Slovenské centrum dizajnu, Ministerstvo kultúry SR
Spolupráca:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Partner:
DAAD
Odborný garant pre oblasť podnikania:
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
Záštita: 
BEDA


Mediálni partneri NCD 2013:
Designum, AI magazine, Fórum architektúry, Designby.sk, Interiér & Exteriér, Projekt, Dom a byt, Czechdesign.cz, Sita, Informácie, abcinteriér.sk, Dom a bývanie, ASB – architektúra, stavebníctvo, biznis, Design Cabinet CZ, TrendyBývanie, Drevársky magazín, MSP online, časopis Podnikanie

Kontakt:
Slovenské centrum dizajnu
Jakubovo nám. 12
P.O. Box 131
814 99 Bratislava
tel.: 02 204 77 311, 02 204 77 315
fax: 02 529 31 838
e-mail:  scd@sdc.sk,
www.scd.sk

Za informácie zodpovedá
RNDr. Margita Michlíková, tajomníčka súťaže NCD 2013
02 204 77 315, 0918 110 255
margita.michlikova@scd.sk

Súbory na stiahnutie
súbor PDF Tlačová správa - výsledky NCD 2013 pdf (85,3 kB)