Národná cena za dizajn 2013

NCD 2013 - vyhodnotenie

NCD 2013 - vyhodnotenie

(27. - 28. 3. 2013)

11. ročník celoštátnej súťaže dizajnu v SR je vyhodnotený.
Do súťaže sa prihlásilo celkovo 156 prác, z toho 76 v kategórii produktový dizajn, 33 v kategórii komunikačný dizajn, 43 v kategórii študentský produktový dizajn a 12 v kategórii študentský komunikačný dizajn.
Prihlásené dizajny hodnotila v dňoch 27. – 28. 3. 2013 jedenásťčlenná medzinárodná porota v zložení: Pavel Masopust, dizajnér – predseda poroty, členovia – Anton Bendis, dizajnér, Lenka Žižková, teoretička dizajnu, ČR, Róbert Paršo, grafický dizajnér, Jacek Mrowczyk, grafický dizajnér, Poľsko, Monika Bajlová, grafická dizajnérka, Mária Rišková, teoretička dizajnu, Tibor Uhrín, dizajnér, Maroš Schmidt, dizajnér, Zuzana Šidlíková, dizajnérka, teoretička dizajnu, Bibiána Laluhová, riaditeľka Odboru medzinárodných aktivít NARMSP.

FOTOGALÉRIA

Na základe prihlásených prác porota udelila Národnú cenu za dizajn 2013 v kategórii produktový dizajn a 5 Cien za dizajn 2013 pre profesionálny dizajn a to bez rozdielu poradia a kategórie. Po prvýkrát v histórii konania súťaže využila porota právo neudeliť cenu – nebola udelená Národná cena za dizajn 2013 v kategórii komunikačný dizajn, namiesto nej bola udelená  jedna Cena za dizajn 2013 naviac. Najlepší študenti získali Zvláštnu cenu ministra školstva, vedy výskumu a športu v kategórii produktový a komunikačný dizajn. Medzinárodná porota odsúhlasila nominácie na Zvláštnu cenu ministra kultúry SR pre osobnosť za mimoriadne aktivity v oblasti dizajnu a Zvláštnu cenu ministra hospodárstva pre výrobcu, ktorý uplatňuje dizajn vo svojej stratégii. O udelení týchto cien rozhodnú ministri príslušných rezortov.

Oficiálne zverejnenie výsledkov súťaže Národná cena za dizajn 2013 bude 31. 5. 2013. Zaujímavosťou tohtoročného slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže a odovzdanie cien je, že sa uskutoční v priestoroch Hurbanových kasární v Bratislave ako súčasť programu DAAD 2013. Široká verejnosť sa oboznámi s víťaznými a súťažnými prácami vôbec, na výstave vo výstavnom a informačnom bode Satelit na prízemí Hurbanových kasární, Kollárovo nám. 10 v dňoch 1. – 30. 6. 2013.
Novinkou súťaže je okrem cien, ktoré udelila odborná porota aj vyhlásenie víťaza internetového hlasovania na stránke www.scd.sk a  ceny novinárov.
Po prvý krát nevydávame špeciálny  katalóg k súťaži, ale venujeme jej jedno číslo časopisu Designum  (2/2013).
Vizuálny štýl súťaže navrhlo štúdio Milk.

 

Organizátori:
Slovenské centrum dizajnu, Ministerstvo kultúry SR
Spolupráca:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Partner:
DAAD
Odborný garant pre oblasť podnikania:
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
Záštita: 
BEDA


Mediálni partneri NCD 2013:
Designum, AI magazine, Fórum architektúry, Designby.sk, Interiér & Exteriér, Projekt, Dom a byt, Czechdesign.cz, Sita, Informácie, abcinteriér.sk, Dom a bývanie, ASB – architektúra, stavebníctvo, biznis, Design Cabinet CZ, TrendyBývanie, Drevársky magazín, MSP online, časopis Podnikanie

 

Kontakt:
Slovenské centrum dizajnu
Jakubovo nám. 12
P.O. Box 131
814 99 Bratislava
02 20477311, 20477315
fax: 02/52931838
e-mail:  scd@sdc.sk, www.scd.sk

Za informácie zodpovedá:
RNDr. Margita Michlíková, tajomníčka súťaže NCD 2013
02/20477315, 0918/110255,
e-mail: margita.michlikova@scd.sk

Súbory na stiahnutie
súbor PDF Tlačová správa - výsledky NCD 2013 pdf (85,3 kB)