Národná cena za dizajn 2013 v kategórii komunikačný dizajn


Po prvýkrát v histórii konania súťaže využila porota právo neudeliť cenu.
Nebola udelená Národná cena za dizajn 2013 v kategórii komunikačný dizajn, namiesto nej bola udelená naviac jedna Cena za dizajn 2013.