Národná cena za dizajn 2015

Národná cena za produktový dizajn 2015 - výsledky

Národná cena za produktový dizajn 2015 - výsledky

Trvanie: 29. máj 2015
Miesto: Bratislava, Slovensko


29. 5. 2015

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Národná cena za produktový dizajn 2015 sa uskutočnilo dňa 29. 5. 2015 o 19:00 v Hurbanových kasárňach na Kollárovom námestí 10 v Bratislave za účasti pozvaných hostí, súťažiacich autorov, výrobcov a zástupcov médií. Súčasne bola otvorená výberová výstava Národná cena za produktový dizajn 2015, ktorá prezentuje verejnosti výsledky súťaže.Výstava v galérii dizajnu Satelit v Hurbanových kasárňach bude verejnosti prístupná v čase od 30. 5. do 12. 7. 2015.

Videá NCD 2015


Porota rozhodla o udelení  Národnej ceny za produktový dizajn 2015. Toto najvyššie ocenenie získal produkt Krbové keramické kachle NOX, dizajn Michal Staško, výrobca Athenika, s. r. o., Piešťany. Kategória Experimentálny produktový dizajn bola otvorená pre všetkých súťažiacich.
Národnú cenu za experimentálny produktový dizajn získal Hasiaci dron, dizajn Adam Tóth, STU Bratislava, Ústavu dizajnu, pedagóg Tomáš Nagy.
Najlepšia študentská práca získala Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Porota ju udelila študentskému produktu pod názvom She, tehotenský a ovulačný test pre nevidiace ženy, dizajn Nikoleta Čeligová, Vysoká škola výtvarných umeni Bratislava, pedagóg Ferdinand Chrenka.
V zmysle súťažných podmienok boli udelené 2 Ceny za produktový dizajn 2015. Ich držiteľmi sa stali:
Colorcode 2015 odevná kolekcia, dizajn Lenka Sršňová, spoluautori Michaela Bednárová, Ondrej Jób, výrobca Lenka Sršňová a svietidlo SPIKER, dizajn Anton Zetocha, výrobca OMS s. r. o., Dojč.

Porota neudelila Cenu za trvalo udržateľný dizajn, nakoľko žiadna z prihlásených prác nespĺňala v plnom rozsahu kritéria pre udelenie tejto ceny. Namiesto toho porota udelila o jednu Cenu poroty naviac.
Cenu poroty získali: projekt Flowers for Slovakia: Lost & Found by Vitra, autor projektu Peter Olah, spoluautor Lars Kemper, škola STU Bratislava, Ústav dizajnu, pedagogička Michala Lipková, výrobca Vitra Koncept, s. r. o., Praha a Memonik, hmatová spoločenská hra nielen pre nevidiacich, dizajn Nikoleta Čeligová, výrobca Nikoleta Čeligová.
Minister hospodárstva Slovenskej republiky rozhodol o udelení Zvláštnej ceny ministra hospodárstva SR určenej pre výrobcu za systematické uplatňovanie dizajnu vo firemnej stratégii. V tomto ročníku cenu získala firma NOVESTA, a. s., Partizánske, vedúci výrobca gumovej a textilnej obuvi v Európe .
Na základe odporúčania odbornej poroty udelil zvláštnu cenu aj minister kultúry Slovenskej republiky, a to osobnosti za významné aktivity v oblasti dizajnu – cenu získal doc. Ing. Štefan Klein, akademický sochár (1959), dizajnér, konštruktér, pedagóg.

Organizátori dali možnosť výberu najlepšieho dizajnu aj širokej verejnosti, a to prostredníctvom hlasovania na webovej stránke SCD. Najviac hlasov získala práca Popular A3, elektrónkový zosilňovač, dizajn Maroš Ďurík, Augustín Zubo, Popular / Michal Rafaj, výrobca RMC s. r. o., Nová Dubnica.
V deň otvorenia výstavy udelia zástupcovia médií  Designum, Denník N,  H.O.M.i.E., Rádio Devín, Trend, TrendyBývanie a Projekt Cenu novinárov, ktorú získal Memonik, hmatová spoločenská hra nielen pre nevidiacich, dizajn Nikoleta Čeligová, výrobca Nikoleta Čeligová.

Výsledky súťaže sú okrem výstavy zdokumentované v v časopise Designum 2/2015 a
9 filmovými dokumentami.

Autorom vizuálu súťaže je Matúš Lelovský, autormi koncepcie, architektonického riešenia a realizácie výstavy sú Matúš Lelovský a Peter Liška.
Autor filmových dokumentov Daniel Rihák
Produkcia slávnosti: Martin Hasák

ikonka PDF Tlačová správa  - výsledky NCD 2015

 

Organizátori:
Slovenské centrum dizajnu, Ministerstvo kultúry SR

Spolupráca:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo hospodárstva SR

Odborný garant pre oblasť podnikania:
Slovak Business Agency

Záštita:
BEDA

Mediálni partneri:
Designum, Denník N, TrendyBývanie, H.O.M.i.E., Projekt, Spolok architektov Slovenska, AI magazine, Drevársky magazin, Interiér - Exteriér, Kam Do Mesta, Designby.slovakia, Design Cabinet CZ, ObchodnaUlica.sk, Bratislavaguide.com, Rádio_FM

Kontakt:
Slovenské centrum dizajnu
Jakubovo nám. 12
P.O. Box 131
814 99 Bratislava
tel.: 02 2047 7311, 02 2047 7315
fax: 02 5293 1838
scd@sdc.sk,
www.scd.sk

Za informácie zodpovedá:
RNDr. Margita Michlíková, tajomníčka súťaže NCD 2015
02 2047 7315,
+421 918 110 255,
margita.michlikova@scd.sk

 

Súbory na stiahnutie
súbor PDF Štatút NCD pdf (744,5 kB)
súbor PDF Suťažné podmienky NCD 2015 pdf (61,1 kB)
súbor PDF Prihláška NCD 2015 pdf (40,2 kB)
súbor PDF Nominácia NCD 2015 pdf (37,2 kB)