Národná cena za dizajn 2016

NCD 2016 pred uzávierkou

NCD 2016 pred uzávierkou

Trvanie: 2. marec 2016
Miesto: Bratislava, Slovensko


29.2.2016

Pozor! Uzávierka online prihlasovania predľžená do 2. 3. 2016

Už len niekoľko dní majú možnosť grafickí dizajnéri, grafické štúdiá, reklamné agentúry, klienti a študenti grafického dizajnu a príbuzných disciplín prihlásiť práce do súťaže Národná cena za komunikačný dizajn 2016 a uchádzať sa o jedno z prestížnych ocenení.

Po trojročnej prestávke je možné v tomto roku opäť súťažiť v oblasti komunikačného dizajnu a to v troch kategóriách: profesionálny komunikačný dizajn, študentský komunikačný dizajn a experimentálny komunikačný dizajn. Posledná kategória je v komunikačnom dizajne novinkou a dáva priestor pre práce, ktoré vznikli z vlastnej iniciatívy autorov, čiže bez objednávky resp. spolupráce s konkrétnym klentom. Profesionálni grafickí dizajnéri a študenti komunikačného dizajnu môžu do tejto kategórie prihlásiť nerealizované práce a to vo forme projektov, štúdií alebo konceptov. Obsahovo by však aj tieto práce mali byť zamerané na experiment v komunikačnom dizajne.
Účasť v súťaži je možná aj na základe nominácie, t.j. ak niekto nemá svoju zaujímavú prácu, môže do súťaže nominovať dizajn, ktorý ho zaujal a to v zmysle predmetu súťaže a súťažných podmienok. Spektrum akceptovaných diel je široké a je zadefinované v súťažných podmienkach.

Súťažiť môžu práce vytvorené od 1. 3. 2013 do 2. 3. 2016

Prihlásené práce posúdi 7 členná medzinárodná porota zložení:
Severin Filek, teoretik dizajnu, riaditeľ Design Austria, Peter Hajdin, grafický dizajnér, reklama, spolumajiteľ reklamnej agentúry Komplot, SR, Pavel Choma, grafický dizajnér, pedagóg, výstavníctvo, majiteľ grafického štúdia Ateliér Choma, SR, Andrej Krátky, grafický dizajnér, reklama, spolumajiteľ reklamnej agentúry Creative Department, SR, Klára Kvízová, grafická dizajnérka, dizajn publikácii a kníh, majiteľka grafického štúdia ReDesign, ČR, Martin Pecina, knižný grafik, typograf, člen dozornej rady Únie grafického dizajnu, ČR, Sonia de Puineuf, historička umenia a grafického dizajnu, Francúzsko.

Tohtoročnou novinkou je dvojkolové hodnotenie – v prvom kole vyberie porota na základe online prihlášok a dokumentácie práce na postup do druhého kola. Vybrané práce organizátori zozbierajú a porota bude mať možnosť určiť víťazov.

Súťaž bude definitívne vyhodnotená v apríli 2016. Po ukončení práce poroty bude v priestoroch galérie Satelit a galérie v podkroví Slovenského múzea dizajnu v Hurbanových kasárňach nainštalovaná výstava prác, ktoré na základe rozhodnutia poroty postúpili do druhého kola. Výstava bude sprístupnená odbornej a širokej verejnosti ešte pred vyhlásením výsledkov od 11. 5. 2016. V čase od 12. 5. do 22. 5. 2016 budú môcť návštevníci výstavy vybrať svojho favorita na udelenie Ceny verejnosti, ktorej súčasťou bude aj výsledok hlasovania na internete. Svoju cenu udelia aj zástupcovia mediálnych partnerov.
Víťazi jednotlivých kategórií získajú umelecký artefakt, diplom a videoprezentáciu o svojej práci.
Víťaz kategórie študentský komunikačný dizajn získa mesačný rezidenčný pobyt v unikátnej kreatívnej platforme Nova Iskra v Belehrade vďaka partnerovi súťaže Creative Industry Košice.
Súťažné práce budú zdokumentované v katalógu a časopise Designum 2/2016.
Ďalšia súťaž zameraná na komunikačný dizajn bude o dva roky, v roku 2018.

Organizátori:
Slovenské centrum dizajnu, Ministerstvo kultúry SR

Spolupráca:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo hospodárstva SR

Kontakt:
Slovenské centrum dizajnu
Jakubovo nám. 12
P.O. Box 131
814 99 Bratislava
ncd@sdc.sk
www.scd.sk

Prípravný tím:
RNDr. Margita Michlíková, tajomníčka súťaže NCD 2016
+421 2 2047 7315, +421 918 110 255; ncd@scd.sk
Mgr. Lenka Bednárová, PR
+421 910 907 805; lenka.bednarova@scd.sk
Mgr. art. Július Nagy, vizuál súťaže
+421 903 257 190; jnagy@calder.sk
Mgr. art. Robert Paršo, online hodnotenie
+421 948 502 611; mail@multitalent.sk
Mgr. art. Anna Ulahelová,
koordinácia a grafický dizajn úvodnej kampane a sprievodných akcií
aulahelo@gmail.com

 
Partneri:
Creative Department  
Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava 
DAAD
SATELIT
Creative Industry Košice
Goetheho inštutút
Berliner career College
Pixel Federation
Pilsner-Urquell


Mediálni partneri:
Designum 
Czechdesign.cz, Denník N, 365typo, Informácie, Webnoviny, RTVS, Rádio Devín, Rádio_FM, SITA, WebnovinyDesignby, Citylife, Design Cabinet CZ, Sketcher, Čerstvé Ovocie, DeTePe, DesignMag, ASIL, Printprogress , Trendy Bývanie
Artplan, Kam do mesta, BKIS, Obchodná ulica,

 

FB: https://www.facebook.com/Slovensk%C3%A9-centrum-dizajnu-210418115645050/?ref=nf

Predošlý článokPredošlý článok     Nasledujúci článokNasledujúci článok


 

Články - NCD 2016

Udelené ceny a ocenenia Národnej ceny za komunikačný dizajn 2016

Sprievodné akcie NCD 2016