Národná cena za dizajn 2016

Nominácia poroty na Cenu ministra hospodárstva SR - Artforum

Nominácia poroty na Cenu ministra hospodárstva SR - Artforum

Nominácia odbornej poroty v súťaži NCD 2016 za prínos pre systematický rozvoj grafického dizajnu na Slovensku.

Vydavateľstvo Artforum
vzniklo v roku 2007 v nadväznosti na existenciu kníhkupectva s rovnomenným názvom, ktoré od roku 1990 funguje ako kultový priestor pre vyznávačov kvalitnej literatúry, ale aj výtvarného umenia a hudby. Popri kníhkupectve a vydavateľstve tiež existuje nezisková organizácia Art-fórum, ktorá je usporiadateľom čítačiek, krstov kníh a besied. Dvakrát do roka vydáva noviny Čo čítať, je účastníkom festivalu Tabook v českom Tábore, spoluorganizátorom bratislavského festivalu BRAK a Žilinského literárneho festivalu. Administruje stránky Inforum a Medzi knihami.
Vydavateľstvo od začiatku svojho fungovania vydalo okolo 100 kníh, väčšinu tvorí beletria, ale i detské knihy, non-fiction a niekoľko zbierok poézie. V záujme uprednostnenia kvality pred kvantitou vydávajú len niekoľko kníh ročne, veľkú pozornosť okrem výberu autorov venujú aj vizuálnej stránke knihy (obálka, papier, font, ilustrácie). Vďaka spolupráci s poprednými domácimi výtvarníkmi získavajú za svoje knihy pravidelne ocenenia.
Napríklad v roku 2013 vydavateľstvo Artforum vydalo desať kníh. Päť z nich sa dostalo do kolekcie najkrajších kníh Slovenska a dve získali Cenu Ministerstva kultúry SR.
Cenu Ministerstva kultúry SR za vynikajúce ilustrácie získala Veronika Holecová za knihu Moniky Kompaníkovej Hlbokomorské rozprávky, Cenu Ministerstva kultúry SR za vynikajúcu grafickú úpravu knihy Ivy Mojžišovej Škola moderného videnia získal Ján Šicko.
Do kolekcie najkrajších vedeckých a odborných kníh Slovenska 2013 odborná porota zaradila knihu Ivy Mojžišovej Škola moderného videnia. Do sekcie kníh krásnej literatúry Atlas zabúdania Petra Krištúfka (grafická úprava Janka a Palo Bálik) a zbierku básní Kataríny Kucbelovej Vie, čo urobí (Ilustrácie Daniela Olejníková, grafická úprava Studio Limb). Ocenená bola aj detská kniha od Alexandry Salmely Žirafia mama (grafická úprava Janka a Palo Bálik).
Kniha  Hlbokomorské rozprávky získala viaceré ocenenia: Najkrajšia kniha Slovenska, Najkrajšia detská kniha, dve ceny na Bienále ilustrácii Bratislava, ocenenia IBBY aj Literárneho fondu.
To, že vydavateľstvo systematicky spolupracuje s grafickými dizajnérmi a ilustrátormi, svedčí webová stránka vydavateľstva, ktorá tu jednotlivých autorov profilovo prezentuje: 
Grafickí dizajnéri:
Palo Bálik, Janka Bálik, Zuzana Chmelová, Zuzana Číčelová, Peter Dlhopolček, Peter Gála, Erik Jakub Groch, Martin Groch, Matúš Hnát, Ado Juráček, Juraj Meszároš, Michal Mojžiš, Pavlína Morháčová, Marek Naglműller, Daniela Olejníková, Ľuboslav Paľo, Damian Pastirčák, Barbora Rákosníková, Mária Rojko, Martina Rozinajová, Ján Šicko.
Ilustrátori:
Marek Cina, Jana Farmanová, Fero Guldan, Petra Hilbert, Veronika Holecová Klímová, Vlado Král, Martina Matlovičová, Zuzana Cigánová Mojžišová, Daniela Olejníková, Ľuboslav Paľo, Daniel Pastirčák, Broňa Schraggeová, Lenka Šturmankinová
Vydavateľstvo Artforum je príkladom profesionálneho prístupu k vizuálnemu spracovaniu kníh a publikácií, prostredníctvom ktorého prispieva k rozvoju komunikačného dizajnu na Slovensku.

webstránka vydavateľstva Artforum

článok v DESIGNUM 2/2016

Predošlý článokPredošlý článok     Nasledujúci článokNasledujúci článok


 

Články - NCD 2016

Udelené ceny a ocenenia Národnej ceny za komunikačný dizajn 2016

Sprievodné akcie NCD 2016