Národná cena za dizajn 2016

Nominácia poroty na Cenu ministra hospodárstva SR - SNG

Nominácia poroty na Cenu ministra hospodárstva SR - SNG

Nominácia odbornej poroty v súťaži NCD 2016 za prínos pre systematický rozvoj grafického dizajnu na Slovensku.

Slovenská národná galéria
Slovenská národná galéria patrí medzi centrálne kultúrne inštitúcie Slovenska. Jej úlohou je pôsobiť ako celonárodná umenovedná inštitúcia so zámerom zbierať, chrániť, prezentovať a interpretovať umelecké diela v domácom i v medzinárodnom kontexte. Tieto ciele napĺňa SNG  smerom do vnútra, ale von, k verejnosti. Práve vizuálna identita, ako jeden z možných nástrojov prezentácie jej obsahovej agendy reflektujúci nielen poslanie, ale aj mieru prístupu k profesionalizácii marketingovej stratégie, sa stala pre Slovenskú národnú galériu kľúčovou zložkou.
Vizuálnu identitu Slovenskej národnej galérie vytvára niekoľkých základných prvkov. Nie je to len logo, ktoré predstavuje ústrednú rolu a ktoré funguje ako symbol inštitúcie. Sú to aj ďalšie prvky - propagačné materiály (katalógy, publikácie, brožúry, letáky, programy, vstupenky, bannery), tlačoviny, spomienkové predmety (kalendáre, odznaky, tašky, multiple, suveníry), internetové stránky a ďalšie komunikačné kanály (newsletter, facebook), ktoré v prípade Slovenskej národnej galérie vytvárajú jeden kompaktný celok. Zjednocujúci prvok predstavuje korporátna farebnosť, ktorá je v odtieni jasnej zelenej vizuálne atraktívna a neprehliadnuteľná.
Slovenská národná galéria systematicky rozvíja vizuálnu komunikáciu galerijného prostredia prostredníctvom spolupráce s internými (Pavlína Morháčová, Branislav Matis) a externými grafickými dizajnérmi (Boris Meluš, Matúš Lelovký, Juraj Blaško, Palo Bálik, Peter Liška, Juraj Sukop a ďalší) a dizajnérmi výstav ( Igor Marko, Martin Jančok, Aleš Šedivec, Boris Meluš, Andrea Ďurianová). Treba zdôrazniť, že obe zložky - grafický dizajn a dizajn výstav - navzájom korešpondujú a dodávajú výstavným projektom jednotný charakter, čo v prípade mnohých slovenských kultúrnych inštitúcií nie je zatiaľ zvyklosťou.
Slovenská národná galéria je príkladom profesionálneho prístupu k budovaniu inštitucionálnej vizuálnej identity prostredníctvom spolupráce s grafickými dizajnérmi, ktorou vo výraznej miere prispieva k rozvoju komunikačného dizajnu na Slovensku.  

webová stránka SNG

článok v časopise DESIGNUM 2/2016

Predošlý článokPredošlý článok     Nasledujúci článokNasledujúci článok


 

Články - NCD 2016

Udelené ceny a ocenenia Národnej ceny za komunikačný dizajn 2016

Sprievodné akcie NCD 2016