Národná cena za dizajn 2018 – Komunikačný dizajn

Národná cena za dizajn 2018 – Komunikačný dizajn  Výstava finalistov

Výstava finalistov súťaže Národná cena za komunikačný dizajn 2018 si zobrala za cieľ predstaviť verejnosti detaily tvorby grafických dizajnérov. Čo je to layout? Lacetka? Čo to znamená vybrať papier? Ako môže písmo ovplyvniť celý projekt? Návštevníkom chceme v skratke a prostredníctvom vybraných pojmov z praxe predviesť množstvo rozhodnutí, ktoré musí dizajnér urobiť pri svojej každodennej práci. Výstava bude prebiehať v priestoroch Fakulty architektúry na dvoch rôznych miestach. Prvá časť – uvítacia, ideová – bude vo foyer budovy, druhá časť – v priestoroch bývalej kotolne – bude mať podobu klasickej prehliadky prác finalistov.

Výstava predstaví 87 prác finalistov, ako aj víťazné práce, ktoré uspeli v kategóriách Profesionálny dizajn, Študentský dizajn, Dizajn s pridanou hodnotou a špeciálnou cenou poroty. Počas jej trvania sa budú konať komentované prehliadky výstavy, programy pre rodiny s deťmi aj rôzne odborné podujatia. 

Galéria finalistov: www.ncd2018.tumblr.com

Národná cena za dizajn 2018 – Komunikačný dizajn 
Výstava finalistov
9. 10. – 25. 11. 2018
Kurátorka: Eva Kašáková
Architektonický návrh a realizácia výstavy: Peter Liška, Matúš Lelovský

Otvorené 
Každý deň okrem pondelka 
13.00 – 18.00, v utorok: 10:00 – 18:00

Fakulta architektúry STU, Bratislava
Námestie slobody 19

www.scd.sk/ncd
www.facebook.com/NarodnaCenaZaDizajn