Aktuality 2019

Termín na prihlasovanie predĺžený do 29. apríla!

Termín na prihlasovanie predĺžený do 29. apríla!

Slovenské centrum dizajnu predlžuje termín na prihlasovanie do 16. ročníka Národnej ceny za dizajn do 29. apríla 2019.

V roku 2019 je súťaž venovaná produktovému dizajnu a je určená pre profesionálnych produktových dizajnérov, študentov produktového dizajnu a súvisiacich odborných disciplín, iných odborníkov pracujúcich vo sfére produktového dizajnu, klientov v oblasti produktového dizajnu.

O získanie ocenenia je možné uchádzať sa s dielami vytvorenými v období od 1.1.2017 do 31.12.2018 v troch kategóriách:
- profesionálny dizajn,
- študentský dizajn,
- dizajn s pridanou hodnotou.

Záujemcovia o účasť v súťaži sa môžu prihlasovať prostredníctvom online formulára.

Harmonogram
Zber prác, ktoré postúpia do 2. kola: 27. 5. – 7. 6. 2019
Prihlásené diela budú vyhodnotené odbornou porotou do 30. júna 2019.
Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 11. októbra 2019.
Výstava finalistov bude prístupná verejnosti v mesiacoch október - november 2019.

Kontakt a konzultácie
Soňa Trubíniová, koordinátorka organizačného tímu NCD 2019
ncd@scd.sk; +421 908 784 987

Ľubica Kollárová
lubica.kollarova@scd.sk; +421 918 731 450