Aktuality 2019

15. ročník súťaže Národná cena za dizajn 2018 – Komunikačný dizajn je vyhodnotený

15. ročník súťaže Národná cena za dizajn 2018 – Komunikačný dizajn je vyhodnotený

Medzinárodná porota počas dvoch dní hodnotila 160 prác v troch kategóriách a vybrala finalistov a víťazov, ktorých práce budú prezentované na jeseň 2018 na výstave na Fakulte architektúry STU. Víťazi budú vyhlásení 12. 10. 2018 v Novej Cvernovke.

Do 15. ročníka Národnej ceny za dizajn sa prihlásilo 252 prác. Hodnotenie prebiehalo v dvoch kolách: prvým online kolom prešlo 160 prác – 113 prác v kategórii Profesionálny dizajn, 34 prác v kategórii Študentský dizajn a 13 prác v kategórii Dizajn s pridanou hodnotou.

Medzinárodné zhodnotenie
Prihlásené práce v oboch kolách posudzovala medzinárodná porota v zložení Ayşegül İzer (TR), Juraj Blaško (SK), Marek Pistora (CZ), Kathrin Pokorny-Nagel (AT), Sven Lindhorst-Emme (DE), Tomasz Bierkowski (PL) a Eva Kašáková (SK).
Počas dvoch dní (18. a 19. júna) porota vybrala 87 realizácii, ktoré postupujú na výstavu finalistov a víťazov. Z toho je 58 prác z kategórie Profesionálny dizajn, 22 študentských prác a 7 prác z kategórie Dizajn s pridanou hodnotou. „Vybrať zo 160 prác, ktoré postúpili z online hlasovania poroty, len to najlepšie na výstavu znamenalo neustále si pripomínať, čo Národná cena za komunikačný dizajn vlastne je. Je to ukážka stavu, v akom sa nachádza slovenský grafický dizajn? Alebo je to výber špičkových prác, ktoré obstoja aj v medzinárodnom hodnotení? Porota, zložená zo zástupcov 6 krajín, sa zhodla v posudzovaní funkčnosti, kvality prevedenia, aktuálnosti či inovatívnosti zvoleného vizuálneho jazyka a pochopiteľnosti u konečného používateľa,“ približuje kritériá posudzovania predsedníčka poroty a kurátorka tohto ročníka dizajnérka Eva Kašáková.

Udelené ocenenia
Spomedzi postupujúcich prác porota vybrala a udelila nasledovné ceny: 3 ceny v kategórii Profesionálny dizajn, 1 cenu v kategórii Študentský dizajn a 1 cenu v kategórii Dizajn s pridanou hodnotou. Porota sa rozhodla udeliť aj špeciálnu Cenu poroty a na základe odporúčania SCD aj Cenu za kultúrny prínos v oblasti dizajnu.

SAVE THE DATE
Výstava prác finalistov a víťazov NCD 2018 sa bude konať na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity. Jej otvorenie sa uskutoční 8. 10. o 18.00 a potrvá do 25. 11. 2018. Galavečer spojený so slávnostným vyhlásením víťazov Národnej ceny za dizajn 2018 – Komunikačný dizajn sa bude konať 12. 10. 2018 o 19.00 v Novej Cvernovke.

Foto: Adam Šakový