Aktuality 2019

Národná cena za dizajn 2018: Termín na prihlasovanie predĺžený do 25. apríla!

Národná cena za dizajn 2018:  Termín na prihlasovanie predĺžený do 25. apríla!

Uzávierka: 25. apríl 2018 (streda), 17:00


Slovenské centrum dizajnu predlžuje termín na prihlasovanie do 15. ročníka Národnej ceny za dizajn do 25. apríla 2018.

V roku 2018 je súťaž venovaná komunikačnému dizajnu a je určená pre profesionálnych dizajnérov pôsobiacich v oblasti komunikačného dizajnu, študentov grafického dizajnu a súvisiacich odborných disciplín, iných odborníkov pracujúcich v oblasti komunikačného dizajnu a výrobcov, klientov a vydavateľov pôsobiacich v oblasti komunikačného dizajnu.

O získanie ocenenia je možné uchádzať sa s dielami vytvorenými v období od 1.1.2016 do 31.12.2017  v troch kategóriách: profesionálny dizajn, študentský dizajn, dizajn s pridanou hodnotou. 

Záujemcovia o účasť v súťaži sa môžu prihlasovať do 25. apríla do 17.00 prostredníctvom online systému. 

Prihlásené diela budú vyhodnotené do 30. júna medzinárodnou odbornou porotou v zložení: 

Tomasz Bierkowski
dizajnér, výskumný pracovník v oblasti vizuálnej komunikácie, pedagóg
Vysoká škola výtvarných umení, Katowice, Poľsko

Juraj Blaško
Únia grafických dizajnérov Slovenska, Slovensko
grafický dizajnér, pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave

Aysegul Izer
grafická dizajnérka, pedagogička na MIMAR SINAN FINE ARTS UNIVERSITY v Istanbule, Turecko

Eva Kašáková
grafická dizajnérka, Kunsthalle Bratislava; kurátorka Národnej ceny za dizajn 2018, Slovensko

Marek Pistora
grafický dizajnér, typograf v Studiu Najbrt, Česká republika

Kathrin Pokorny-Nagel
kurátorka grafického dizajnu v MAKu, Viedeň, Rakúsko

Sven Lindhort-Emme
grafický dizajnér, typograf, litograf, zakladateľ štúdia lindhorst-emme, pedagóg na Lette-Verein Berlín