Aktuality 2020

Ocenili sme najlepší slovenský komunikačný dizajn!

Ocenili sme najlepší slovenský komunikačný dizajn!

Výsledky súťaže Národná cena za dizajn 2018!

Národná cena za dizajn 2018 – Komunikačný dizajn je vyhodnotená. 12. októbra sa v Novej Cvernovke v Bratislave konal slávnostný galavečer, počas ktorého boli vyhlásené mená víťazov v kategóriách Profesionálny dizajn, Študentský dizajn a Dizajn s pridanou hodnou.

Slovenské centrum dizajnu a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo už 15. ročník súťaže Národná cena za dizajn. Ocenenie sa striedavo udeľuje za produktový a komunikačný dizajn. Práve rok 2018 patril komunikačnému dizajnu a prihlasovať sa do neho mohli práce, ktoré vznikli v priebehu rokov 2016 a 2017.

Do súťaže sa prihlásilo spolu 252 prác, ktoré následne v 2 kolách hodnotila medzinárodná porota. Do 2. kola postúpilo 160 prác, z ktorých 87 porota posunula na finálovú výstavu a zároveň vybrala víťazov v kategóriách: Profesionálny dizajn, Študentský dizajn a Dizajn s pridanou hodnotou. Porota zároveň udelila špeciálnu Cenu poroty a navrhla Cenu za kultúrny prínos v oblasti dizajnu, ktorú udeľuje Ministerstvo kultúry SR.

Ocenení autori a práce


PROFESIONÁLNY DIZAJN

1. cena
Spis 44 – knižný dizajn

Autor: Samuel Čarnoký
Klient: Lena Jakubčáková

2. cena
BRaK — Bratislavský knižný festival

Autor: Matej Vojtuš
Klient: BRaK

3. cena
Kolekcia čokolád NAŠA LYRA

Autor: Michal Slovák
Klient: Lyra Chocolate, s. r. o.

ŠTUDENTSKÝ DIZAJN
Štart je Cieľ – vizuálna identita
Autor: Tereza Maco

Škola: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra vizuálnej komunikácie
Pedagóg: doc. Mgr. art. Pavol Bálik, ArtD.

DIZAJN S PRIDANOU HODNOTOU
Čierne diery: Technické pamiatky na Slovensku

Autor: Ondrej Gavalda
Klient: Čierne diery

CENA POROTY
Redizajn

Autor: Andrej Barčák
Škola: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra vizuálnej komunikácie
Pedagóg: doc. Mgr. art. Pavol Bálik

CENA ZA KULTÚRNY PRÍNOS V OBLASTI DIZAJNU
Vladislav Rostoka


Podrobné informácie o výsledkoch a hodnotenia poroty si môžete pozrieť v sekcii Výsledky 2018.