Aktuality 2020

Termín na prihlasovanie predĺžený do 29. apríla!

Termín na prihlasovanie predĺžený do 29. apríla!

Slovenské centrum dizajnu predlžuje termín na prihlasovanie do 16. ročníka Národnej ceny za dizajn do 29. apríla 2019.

V roku 2019 je súťaž venovaná produktovému dizajnu a je určená pre profesionálnych produktových dizajnérov, študentov produktového dizajnu a súvisiacich odborných disciplín, iných odborníkov pracujúcich vo sfére produktového dizajnu, klientov v oblasti produktového dizajnu.

O získanie ocenenia je možné uchádzať sa s dielami vytvorenými v období od 1.1.2017 do 31.12.2018 v troch kategóriách:
- profesionálny dizajn,
- študentský dizajn,
- dizajn s pridanou hodnotou.

Záujemcovia o účasť v súťaži sa môžu prihlasovať prostredníctvom online formulára.

Harmonogram
Zber prác, ktoré postúpili do 2. kola:
29. mája 2019 od 9:00 do 17:00, SCD, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava (3. poschodie)
30. mája 2019 od 9:00 do 19:00, SCD, Hurbanove kasárne, od 9:00 do 17:00, SNM, Múzejná ulica, (nadrozmerné diela)
29. mája 2019 od 9:00 do 17:00, SCD, Hurbanove kasárne
Prihlásené diela budú vyhodnotené odbornou porotou do 30. júna 2019.
Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 11. októbra 2019 v Design Factory
Výstava finalistov bude prístupná verejnosti od 8. októbra do 6. decembra 2019 v priestoroch bývalého Detského múzea SNM v Bratislave.

Kontakt a konzultácie
Soňa Trubíniová, koordinátorka organizačného tímu NCD 2019 a produkcia zberu prác
produkcia_ncd@scd.sk; +421 908 784 987

Gabriela Rybáriková
produkcia_ncd@scd.sk