Aktuality 2020

Výstava NCD 2020 je otvorená!

Výstava NCD 2020 je otvorená!

Od 26. novembra 2020 do 31. januára 2021 je sprístupnená výstava Národná cena za dizajn 2020 – Komunikačný dizajn, na ktorú vás srdečne pozývame.

Predstavuje 277 vybraných prác a 51 nominovaných v kategóriách Identita, Kampaň, Knihy a publikácie, Digital, Animácia a video, Priestor, Písmo, Obal a objekt, Plagát a vizuál, Nové horizonty a Študentský dizajn.

Výstava sa nachádza v Hurbanových kasárňach na Kollárovom námestí 10 v Bratislave. Otvorená bude každý týždeň (okrem Vianoc a Nového roka) od stredy do nedele, medzi 14:00 a 18:00. Vchod do výstavy je cez parkovisko (vnútroblok) kasární, na pravej strane cez bránu – je potrebné nasledovať ružové šípky a ďalšie označenie.

Ak nemáte možnosť prísť na výstavu osobne, všetky vybrané práce vrátane nominovaných nájdete na www.ncd.scd.sk. Dňa 10. decembra 2020 sledujte online vyhlásenie ocenených.

Organizátori si vyhradzujú zmenu termínov v závislosti od vývoja pandemickej situácie na Slovensku. Návštevníkov budú informovať na webovej stránke a v sociálnych médiách SCD.