Aktuality 2020

Prihlasovanie do súťaže Národná cena za dizajn 2019 - Produktový dizajn je spustené!

Prihlasovanie do súťaže Národná cena za dizajn 2019 - Produktový dizajn je spustené!

Uzávierka: 24. apríl 2019 (streda), 17:00
Miesto: Slovensko


Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR vyhlasuje nový, v poradí už 16. ročník súťaže Národná cena za dizajn. Prihlasovanie diel do súťaže bude prebiehať v termíne 4. 3. – 24. 4. 2019 prostredníctvom online formuláru. 
Súťaž je v roku 2019 zameraná na produktový dizajn a je určená pre profesionálnych produktových dizajnérov, študentov dizajnu a súvisiacich odborných disciplín, iných odborníkov pracujúcich v oblasti produktového dizajnu a klientov v oblasti produktového dizajnu.O získanie ocenenia je možné uchádzať sa v kategóriách:
• profesionálny dizajn,
• študentský dizajn,
• dizajn s pridanou hodnotou.

V tomto ročníku je možné prihlasovať diela, ktoré vznikli v období od 1.1.2017 do 31.12.2018.
Súťaž bude definitívne vyhodnotená 30. júna 2019.

Diela finalistov budú prezentované na výstave v mesiacoch október – november 2019.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v mesiaci október 2019.

Sumár termínov:

Vyhlásenie súťaže: 26. 2. 2019

Registrácia online prihlášok a dokumentácie: 4. 3. – 24. 4. 2019 do 17.00

Online hodnotenie prác - 1. kolo: 6. - 17. 5. 2019

Zber prác na hodnotenie: 

27. 5. – 7. 6. 2019

Miesto aj presný čas zberu upresníme postupujúcim po 1. kole hodnotenia.

Hodnotenie práce porotou - 2. kolo: 18. - 19. 6. 2019
Vyhodnotenie súťaže: do 30. 6. 2019

Výstava NCD 2019: október – november 2019

Galavečer spojený s vyhlásením výsledkov a odovzdaním cien: október 2019
 
Vyhlasovatelia súťaže: 

Ministerstvo kultúry SR, Slovenské centrum dizajnu
Organizátor:

Slovenské centrum dizajnu 
Generálny partner SCD:

J&T Banka
Hlavný mediálny partner SCD: 

Designum


FB: www.facebook.com/NarodnaCenaZaDizajn
#scd

#ncd

#ncd2019

#design