Aktuality 2020

Vyhlásenie 17. ročníka súťaže Národná cena za dizajn

Vyhlásenie 17. ročníka súťaže Národná cena za dizajn

Národná cena za dizajn je prestížnou prehliadkou slovenského dizajnu. V párnych rokoch prezentuje a oceňuje to najlepšie z komunikačného dizajnu a v nepárnych rokoch z produktového dizajnu, vždy za predchádzajúce dva roky.
Aktuálny ročník je venovaný práve komunikačnému dizajnu, ktorý vznikol na Slovensku alebo v spolupráci so slovenskými dizajnérmi v rokoch 2018 – 2019.
Tento rok súťaž vyhlasujeme a prihlasovanie spúšťame 1. mája.

Prihlasovať sa je možné cez prihlasovací formulár.
Aktuálne Súťažné podmienky si môžete stiahnuť tu.

Národná cena za dizajn má vlastnú webstránku na adresu https://ncd.scd.sk, kde budeme uverejňovať všetky aktuálne informácie a novinky.
Sledujte nás.

www.facebook.com/NarodnaCenaZaDizajn
Instagram
YouTube
Tumblr NCD 2018
#scd
#ncd
#ncd2020
#design