Program NCD 2019

Dizajn & biznis

Dizajn & biznis

Trvanie: 26. november 2019
Miesto: Zrkadlová sieň, Primaciálny palác, Bratislava, Slovensko


Konferencia zameraná na prezentáciu rôznych foriem podpory pre dizajnérov, či už z finančného alebo odborného hľadiska. Cieľom je ponúknuť dizajnérom na jednom mieste prehľad možností podpory, ktoré na Slovensku môžu získať.

PROGRAM

8.30 – 9.00
Registrácia

9.00 – 9.15
Privítanie a úvodné slová
Maroš Schmidt, vedúci SMD

9.15 – 9.45
Poradenstvo v podnikaní MSP
SBA – Slovak Business Agency / Dávid Špilák
Vzdelávanie a odborné poradenstvo v oblasti rozbehu a rozvoja podnikania malých a stredných podnikov so zameraním na kreatívny priemysel.

9.45 – 10.15
Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku
SIEA – Slovenská inovačná a energetická agentúra / Simona Tibenská, Irena Vavrincová
Rozvoj inovačných procesov prostredníctvom spolupráce MSP s aktérmi kreatívneho priemyslu (dizajn, architektúra, marketing, IKT) - kreatívne vouchre a odborné podujatia.

10.15 – 10.30
Prestávka na kávu

10.30 – 11.00
Dizajny. Prečo a ako ich chrániť
UPV SR – Úrad priemyselného vlastníctva SR / Karol Klavec
Možnosti ochrany dizajnov v krajinách EÚ prostredníctvom národných dizajnov, ako aj prostredníctvom registrovaných alebo neregistrovaných dizajnov Európskeho spoločenstva.

11.00 – 11.30
Dizajn a FPU
FPU – Fond na podporu umenia / Soňa Kánovicsová
Činnosť FPU, základné formy podpory (dotácia a štipendium), podprogramy v oblasti tvorby v rámci dizajnu, usporiadanie výstavy, medzinárodné mobility, výskum a vydanie publikácií s dôrazom na tvorbu dizajnu; predstavenie výziev pre rok 2020 a podmienky podpory.

11.30 – 11.40
Prestávka na kávu

11.40 – 12.10
Mesto Bratislava pre dizajnérov
MIB – Metropolitný inštitút Bratislavy / Dana Kleinert, Zuzana Ivašková, Zora Jaurová
Nadácia mesta Bratislavy – nový grantový nástroj mesta a Metropolitný inštitút Bratislavy a jeho prínos pre segment dizajnu a kreatívneho priemyslu.

12.10 – 13.00
Individuálne poradenstvo, rozhovory pri káve

Konferencia je súčasťou sprievodného programu Výstava Národná cena za dizajn 2019 - Produktový dizajn.
Vstup je voľný, no je potrebná registrácia do 24. 11. 2019 prostredníctvom online prihláška.

Konferencia sa koná pod záštitou primátora hlavného mesta SR Bratislava Matúša Valla.

Organizátor: Slovenské centrum dizajnu
Partner: Hlavné mesto SR Bratislava
Odborní partneri: MIB - Metropolitný inštitút Bratislavy, SBA - Slovak Business Agency, SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra, UPV - Úrad priemyselného vlastníctva SR, FPU - Fond na podporu umenia
Generálny partner SCD: J&T Banka
Partner SCD: Antalis
Hlavný mediálny partner: Designum

www.scd.sk/ncd
Kontakt: produkcia_ncd@scd.sk, 0918 110 247

Predošlý článokPredošlý článok     Nasledujúci článokNasledujúci článok


 

Články