O časopise DESIGNUM

Milí čitatelia a predplatitelia časopisu Designum!

Časopis Designum je jediný odborný časopis na Slovensku s vyše 20-ročnou tradíciou, ktorý sa orientuje na všetky oblasti dizajnu. Na jeho stránkach nájdete aktuálne informácie o súčasnosti dizajnu na Slovensku a v zahraničí, ale aj pravidelné rubriky z dejín a teórie dizajnu. Predstavuje názory aj prácu zaujímavých dizajnérov a výrobcov, informuje o významných svetových dizajnérskych podujatiach.
Prináša štúdie, tematické bloky, eseje, rozhovory, portréty významných osobností, recenzie, podnety a inšpirácie. Vytvára ideálny priestor pre popularizáciu odboru dizajnu a všetkých súvisiacich disciplín.
Časopis je určený pre širokú verejnosť, ale najmä pre dizajnérov, teoretikov, pedagógov, historikov a študentov dizajnu, architektov, výrobcov, manažérov, umeleckých remeselníkov, obchodníkov a ľudí, ktorí majú radi dizajn.
Vychádza 4-krát ročne a má anglické summary.
Pre verejnosť sú na našej webovej stránke www.scd.sk/?archiv-designum sprístupnené v PDF formáte všetky vydania časopisu Designum po rok 2017 vrátane. Každý predplatiteľ (fyzická osoba) ako bonus získava ročný členský preukaz do špecializovanej Knižnice SCD zadarmo. V rámci ročného členského tu máte možnosť vypožičať si publikácie a časopisy z rozsiahleho knižničného fondu zameraného na oblasť dizajnu, umenia a architektúry, ako aj možnosť využitia odborných knižničných služieb.
Viac sa môžete dozvedieť na stránke našej knižnice.

Redakcia:
Ľubica Pavlovičová, vedúca Edičného oddelenia, lubica.pavlovicova@scd.sk
Jana Oravcová, vedúca redaktorka časopisu Designum, jana.oravcova@scd.sk

Marketing a distribúcia:
marketing@scd.sk

Jazyková redakcia: Marta Bábiková

Inzercia: lubica.pavlovicova@scd.sk

Cenník inzercie v časopise Designum:
2.- 3. strana obálky 600.- eur
4.  strana obálky 800,- eur
1 strana v časopise 400,- eur

Neštandardné formy reklamy dohodou. Uvedené ceny sú orientačné. Cena je vždy určená na základe dohody oboch strán v zmysle platného zákona o cenách. Množstevné a objemové zľavy sa dohadujú individuálne zo strany redakcie zastúpenej PhDr. Ľubicou Pavlovičovou. Konečnú cenu dohodou musí schváliť riaditeľka SCD Mgr. Mária Rišková. V prípade, že inzercia nie je objednaná formou objednávkového formulára, je potrebné uzavrieť zmluvu.

Designum 2011 - Register autorov, článkov, produktov
Designum 2010 - Register autorov, článkov, produktov
Designum 2009 - Register autorov, článkov, produktov
Designum 2008 - Register autorov, článkov, produktov
Designum 2007 - Register autorov, článkov, produktov