O súťaži Národná cena za dizajn

Národná cena za dizajn je prestížna cena, ktorú už od roku 1993 organizuje Slovenské centrum dizajnu. Vyhlasovateľmi súťaže sú Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a SCD.
Udeľovanie Národnej ceny za dizajn je najvyššou formou ocenenia v tejto oblasti tvorivej činnosti v Slovenskej republike.
Do roku 2015 bola súťaž organizovaná bienálne za všetky oblasti dizajnu, no od roku 2015 je v nepárnych rokoch cena udeľovaná za produktový dizajn, v párnych rokoch za komunikačný dizajn.

Cieľom súťaže je:

  • podporiť profesionálnu prácu tvorcov dizajnu a výrobcov v Slovenskej republike,
  • podporiť uplatnenie slovenských dizajnérov, výrobcov a profesionálov pracujúcich v oblasti dizajnu v medzinárodnom prostredí, špeciálne v rámci Európskej únie,
  • motivovať výrobcov v Slovenskej republike ku kontinuálnej spolupráci s profesionálnymi dizajnérmi,
  • podporiť rozvoj teórie dizajnu a odbornej publicistiky v tejto oblasti tvorivej činnosti,
  • mapovať, dokumentovať a prezentovať vývoj dizajnu v Slovenskej republike.

Súťaž má 3 súťažné kategórie:

Profesionálny dizajn

V nepárnom roku súťaž hodnotí profesionálny produktový dizajn – výrobky vyrábané sériovo bez ohľadu na veľkosť série a spôsob výroby, ktorých dizajn bol vytvorený pre konkrétneho klienta a ktoré boli uvedené do praxe.
V párnom roku súťaž hodnotí profesionálny komunikačný dizajn chápaný ako výsledky, proces, nástroje, princípy a technológie tvorby určené na sprostredkovanie informácie, ktorých dizajn bol vytvorený pre konkrétneho klienta a ktoré boli uvedené do praxe.
Študentský dizajn
V nepárnom roku súťaž hodnotí študentské projekty z oblasti produktového dizajnu – modely, prototypy, návrhy výrobkov a dizajnové koncepty vytvorené na pôde vysokej školy s výučbou dizajnu v Slovenskej republike alebo počas štúdia alebo stáže na vysokej škole s výučbou dizajnu v zahraničí.
V párnom roku súťaž hodnotí študentské projekty z oblasti komunikačného dizajnu,  ktoré vznikli na pôde vysokej školy s výučbou dizajnu v Slovenskej republike alebo počas štúdia alebo stáže na vysokej škole s výučbou dizajnu v zahraničí.
Predmetom hodnotenia sú predovšetkým projekty vytvorené pod vedením pedagógov ako semestrálne, bakalárske, magisterské a dizertačné práce.
Dizajn s pridanou hodnotou
Organizátori chcú touto súťažnou kategóriou oceniť špeciálne dizajn, ktorého významnou vlastnosťou je sociálna alebo ekologická funkcia a ktorý podporuje myšlienky trvalej udržateľnosti a zodpovednosti dizajnérov, výrobcov a klientov.
Do tejto kategórie patria aj výsledky vlastnej iniciatívy autorov – profesionálov alebo študentov (bez objednávky klienta a bez zadania pedagógov), inovatívne dizajnové koncepty a prototypy, či výskumné projekty, ktoré vznikli mimo školského prostredia.

 

Termíny NCD 2018:

Vyhlásenie súťaže: 29. 1. 2018
Registrácia online prihlášok a dokumentácie:  1. 3. – 25. 4. 2018 do 17.00
Online hodnotenie prác - 1. kolo: 7. - 18. 5. 2018

Zber prác na hodnotenie:
11. 6. 2018, pondelok: 14:00 - 17:00
12. 6. 2018, utorok: 9:00 - 17:00
13. 6. 2018, streda: 11:00 - 19:00
na adrese: Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, 811 07 Bratislava, 2. poschodie

Hodnotenie práce porotou - 2. kolo: 18. - 19. 6. 2018

Vyhodnotenie súťaže: do 30. 6. 2018
Výstava NCD 2018:  5. 10. - 25.11. 2018, Fakulta architektúry STU, Bratislava
Galavečer spojený s vyhlásením výsledkov a odovzdaním cien: 12. 10. 2018, Nová Cvernovka, Bratislava

 

Vyhlasovatelia súťaže:
Ministerstvo kultúry SR, Slovenské centrum dizajnu

Organizátor:
Slovenské centrum dizajnu 

Generálny partner SCD:
J&T Banka

Hlavný mediálny partner SCD:
Designum


FB: www.facebook.com/NarodnaCenaZaDizajn

YouTube

#scd
#ncd
#ncd2018
#design 

Organizačný tím:
Soňa Trubíniová, koordinátorka organizačného tímu NCD 2018
ncd@scd.sk; +421 908 784 987

Mária Rišková, riaditeľka SCD
maria.riskova@scd.sk; 02 204 77 318

Eva Kašáková, kurátorka NCD 2018

Helena Veličová, produkcia, programy pre verejnosť
produkcia_ncd@scd.sk; +421 918 110 247

Zuzana Palicová, PR a médiá
pr_ncd@scd.sk, +421 902 366 416

Gabriela Ondrišáková, odborná spolupráca, Slovenské múzeum dizajnu
gabriela.ondrisakova@scd.sk, + 421 905 671 284

Anna Ulahelová, odborná spolupráca 

 

Viac informácií:

ikonka PDF  Štatút súťaže Národná cena za dizajn 2017 [pdf; 279 kB]
ikonka PDF  Informácie o aktuálnom ročníku - súťažné podmienky NCD 2018 [pdf; 441 kB] 

Archív minulých ročníkov

 

Kontakt:

Slovenské centrum dizajnu
Jakubovo nám. 12
P.O. Box 131
814 99 Bratislava
ncd@scd.sk
www.scd.sk