Objednávky a faktúry

Objednávky

 

Prehľad objednávok (rok 2016; rok 2017; rok 2018; rok 2019; rok 2020; rok 2021)   


Ďalšie roky:
I. Q 2016 [ikonka PDF; 162 kB]  II. Q 2016 [ikonka PDF; 241 kB]
Objednávky SCD rok 2015 [ikonka PDF; 105 kB]
Objednávky SCD rok 2014 [ikonka PDF; 152 kB]


 

Faktúry

 

Prehľad faktúr SCD (rok 2016 od 1.9 septembra; rok 2017; rok 2018; rok 2019; rok 2020; rok 2021)

Ďalšie roky:
Faktúry  do 31.8.2016 [ikonka PDF; 209 kB]
Faktúry 2015 [ikonka PDF; 345 kB]  
Faktúry 2014 [ikonka PDF; 222 kB]  
Faktúry 2013
 [ikonka PDF; 70 kB] 
Faktúry 2012 [ikonka PDF; 61 kB] 
Faktúry 2011

 

Slovenské centrum dizajnu,
Jakubovo nám. č. 12,
814 99  Bratislava,
IČO: 00699993 - príspevková organizácia MK SR