Inolab Meetup #2 / Dizajn v dátach

Termín: 24. jún 2020, 17:00
Druhý Inolab Meetup bude zameraný na prácu s digitálnym obsahom a dátami SMD, s cieľom rozpracovať koncept a program Letného Inolab inkubátoru (viac informácií sa dozviete počas meetupu). Inolab Meetup je séria stretnutí expertov z rôznych oblastí dizajnu, technológií a vedy poskytujúci priestor na interdisciplinárnu diskusiu a zapájanie odbornej verejnosti do...

Celý článok

Inolab Meetup #2 / Dizajn v dátach

Nové v e-designum
Milan Bíroš – prvý dizajnér BAZ v zbierkach SMD

V článku Maroša Schmidta sa dočítate, že v sedemdesiatych rokoch mali Bratislavské automobilové závody fungovať ako miesto výroby a vývoja úžitkových vozidiel pre mladoboleslavskú značku Škoda. Vývojové oddelenie však neustále dokazovalo svoj potenciál aj pri navrhovaní osobných automobilov. Dôkazom je torzo...

Celý článok

Nové v e-designum<br />Milan Bíroš – prvý dizajnér BAZ v zbierkach SMD

[fjúžn]: Otvorená výzva na návrh plagátov

Uzávierka: 15. jún 2020
Nadácia Milana Šimečku vyhlasuje pri príležitosti Svetového dňa utečencov (20. jún 2020) otvorenú výzvu na návrh plagátov Odborná porota vyberie troch víťazov/víťazky, ktorí/ktoré si odnesú podľa umiestnenia nasledujúce ceny: 1. miesto 300 eur, 2. miesto 200 eur a 3. miesto 100 eur. Posledný termín na zaslanie prác je 15. júna 2020. Prihlásiť plagát: ...

Celý článok

[fjúžn]: Otvorená výzva na návrh plagátov

Kultúra v karanténe

Trvanie: 15. máj 2020 - 2. september 2020
Slovenské centrum dizajnu vníma kreatívny priemysel ako veľkú rodinu, ktorej súčasťami sú aj divadlo, film a hudba. Práve tieto oblasti sú v súčasnosti výrazne postihnuté dôsledkami pandémie a zaslúžia si našu pozornosť, podporu a poďakovanie za to, že do našich životov prinášajú katarziu, vnútornú slobodu a povznesenie ducha. Vo výkladoch galérie Satelit...

Celý článok

Kultúra v karanténe

Informácia o časopise Designum 1/2020

Vážení priatelia, milé čitateľky a čitatelia časopisu Designum pripravili sme prvé tohtoročné číslo. Jeho obsahom je rôznorodá paleta prezentácií, reflexií, praktických a teoretických náhľadov na oblasť dizajnu a jeho príbuzných disciplín. Obsah + obálka V mimoriadnej situácii spôsobenej COVID-19 sme sa...

Celý článok

Informácia o časopise Designum 1/2020

Softvér H.U.R.B.A.N. selector

Softvér H.U.R.B.A.N. selector rozširuje možnosti dizajnéra v digitálnom navrhovaní, bádaní a experimentovaní s novými 3D tvarmi. Je dizajnérskou platformou na testovanie geometrických algoritmov. Umožňuje dynamicky meniť parametre operácií, ktoré ovplyvňujú zrod nového hybridného 3D objektu. Funguje na princípe tvarového prelínania digitálnych 3D objektov a výberu...

Celý článok

Softvér H.U.R.B.A.N. selector