Organizačný tím a kontakty NCD 2020

Soňa Trubíniová, koordinátorka NCD 2020
sona.trubiniova@scd.sk, +421 908 784 987

Mária Rišková, riaditeľka SCD
maria.riskova@scd.sk,

Maroš Schmidt, odborný garant, vedúci SMD a VVO
maros.schmidt@scd.sk,

Boris Meluš, kurátor, porotca
boris@melus.sk,

Gabriela Rybáriková, vedúca Oddelenia produkcie a programov pre verejnosť
gabriela.rybarikova@scd.sk, +421 918 110 247

Gabriela Rybáriková – kontakt pre médiá
pr.ncd@scd.sk