Organizačný tím a kontakty 2021

Soňa Trubíniová, koordinátorka NCD 2021
sona.trubiniova@scd.sk, +421 908 784 987

Maroš Schmidt, riaditeľ SCD, odborná spolupráca
maros.schmidt@scd.sk

Sylvia Jokelová, kurátorka, kurátorka NCD 2021
jokelova@vsvu.sk

Gabriela Rybáriková, vedúca Oddelenia produkcie a programov pre verejnosť SCD
gabriela.rybarikova@scd.sk, +421 918 110 247

Alexandra Kollárová, PR a kontakt pre médiá
alex.kollarova@gmail.com, +421 915 435 400

Andrej & Andrej, Matej Vojtuš, vizuál a grafický dizajn 
info@andrejandrej.com

Michal Čudrnák, prihláška NCD - podpora
michal.cudrnak@scd.sk