Organizačný tím & kontakty

Soňa Trubíniová, koordinátorka organizačného tímu NCD 2019

ncd@scd.sk; +421 908 784 987

Mária Rišková, riaditeľka SCD

maria.riskova@scd.sk; +421 2 204 77 318

Maroš Schmidt, vedúci Slovenského múzea dizajnu, odborná spolupráca v NCD 2019

maros.schmidt@scd.sk, +421 918 110 249

Natália Galbavá, zástupkyňa riaditeľky pre ekonomické záležitosti / vedúca EPO

natalia.galbava@scd.sk, +421 2 204 77 314

Marián Laššák, kurátor NCD 2019

Ondrej Gavalda, grafický dizajnér NCD 2019

Zuzana Palicová, PR a médiá

pr_ncd@scd.sk, +421 902 366 416

Ľubica Kollárová

lubica.kollarova@scd.sk, +421 918 731 450

Helena Cibulková, produkcia, programy pre verejnosť

produkcia_ncd@scd.sk; +421 918 110 247

Andrea Ďurianová, architektúra výstavy

Kontakt:
Slovenské centrum dizajnu

Jakubovo nám. 12

P.O. Box 131

814 99 Bratislava

ncd@scd.sk

www.scd.sk