Oznamy a výzvy na predloženie cenovej ponuky

logo  SCD


2020


Výzva na predloženie ponuky „Správa obsahu webových stránok Slovenského centra dizajnu, newslettrov a správa sociálnych médií“
ikonka PDF „Správa obsahu webových stránok Slovenského centra dizajnu, newslettrov a správa sociálnych médií“ (12. júna 2020; [149 kB; PDF])
 

V prípade otázok ohľadom zadávania cenových ponúk elektronicky prostredníctvom EVO Úradu pre verejné obstarávanie nás prosím neváhajte kontaktovať - všetky dôležité kontakty sú uvedené vo Výzvach.

Výzva na predloženie ponuky na „TLAČIARENSKÉ SLUŽBY“
ikonka PDF„TLAČIARENSKÉ SLUŽBY“ (20. mája 2020; [400 kB; PDF]) a príloha (Krabička ku kartičkám.pdf)

 

Výzva na predloženie ponuky na „4.1. Vybudovanie výskumnej infraštruktúry – vývoj nástroja pre správu a sprístupňovanie multimediálneho obsahu, výsledkov výskumu VVO“
ikonka PDF „4.1. Vybudovanie výskumnej infraštruktúry – vývoj nástroja pre správu a sprístupňovanie multimediálneho obsahu, výsledkov výskumu VVO“ (11. marec 2020; [725 kB; PDF])
 

Výzva na predloženie ponuky na „Dizajn ako impulz pre inovácie – minulosť a budúcnosť – publikácia ŠUR (Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939)“ - OPRAVA - PROCES VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA ZRUŠENÝ
ikonka PDF „Dizajn ako impulz pre inovácie – minulosť a budúcnosť – publikácia ŠUR (Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939)“ - OPRAVA (9. marec 2020; [665 kB; PDF])
 

Výzva na predloženie ponuky na „Dizajn ako impulz pre inovácie – minulosť a budúcnosť – publikácia ŠUR (Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939)“
ikonka PDF „Dizajn ako impulz pre inovácie – minulosť a budúcnosť – publikácia ŠUR (Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939)“ (6. marec 2020; [684 kB; PDF])
 

2019

Výzva na predloženie ponuky na „Služby Publicita a PR pre kultúrne aktivity: projekt „Dizajn a inovácie, Cezhraničná spolupráca inštitúcií dizajnu v digitálnej dobe, kód projektu 305041W275, Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020“ a „Národná cena za dizajn 2019, 2020““
ikonka PDF „Služby Publicita a PR pre kultúrne aktivity: projekt „Dizajn a inovácie, Cezhraničná spolupráca inštitúcií dizajnu v digitálnej dobe, kód projektu 305041W275, Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020“ a  „Národná cena za dizajn 2019, 2020““ (23. august 2019; [183 kB; PDF])

Výzva na predloženie ponuky na „2.3. Publicita – Dizajn propagačných materiálov – INTERREG V-A, SK-AT, Akronym: Design & Innovation, kód ITMS: 305041W275“
ikonka PDF „2.3. Publicita – Dizajn propagačných materiálov – INTERREG V-A, SK-AT, Akronym: Design & Innovation, kód ITMS: 305041W275“ (20. august 2019; [217 kB; PDF])

Výzva na predloženie ponuky na „Preklady z /do anglického a nemeckého jazyka“
ikonka PDF „Preklady z /do anglického a nemeckého jazyka“ (8. august 2019; [240 kB; PDF])

Výzva na predloženie ponuky na „Vizualizácia a sprostredkovanie výsledkov výskumu – video (dve audiovizuálne prezentácie)“
ikonka PDF „Vizualizácia a sprostredkovanie výsledkov výskumu – video (dve audiovizuálne prezentácie)“ (30. júl 2019; [220 kB; PDF])

Výzva na predloženie ponuky na „Vývoj softvéru pre generovanie tvarov a doplnkové služby: multimediálna prezentácia a infografika“
ikonka PDF „Vývoj softvéru pre generovanie tvarov a doplnkové služby: multimediálna prezentácia a infografika“ (2. júl 2019; [267 kB; PDF])

Výzva na predloženie ponuky na „Skenovanie 500 ks 3D objektov.“
ikonka PDF „Skenovanie 500 ks 3D objektov.“ (13. máj 2019; [151 kB; PDF])

Výzva na predloženie ponuky na „Služby Práce s verejnosťou – publicita a PR pre kultúrne aktivity: “Národná cena za produktový dizajn 2019” a projekt „Design and Innovation“
ikonka PDF „Služby Práce s verejnosťou – publicita a PR pre kultúrne aktivity: „Národná cena za produktový dizajn 2019” a projekt “Design and Innovation” (20. marec 2019; [168 kB; PDF]) 

Výzva na predloženie ponuky na „Správa obsahu webových stránok“
 ikonka PDF „Výzva na predloženie ponuky na „Správa obsahu webových stránok“ (20. marec 2019; [170 kB; PDF])

Výzva na predloženie ponuky na „Vybudovanie výskumnej infraštruktúry“ - oprava termínov
 ikonka PDF „Výzva na predloženie ponuky na „Vybudovanie výskumnej infraštruktúry“ (18. marec 2019; [201 kB; PDF])

Výzva na predloženie ponuky na „Prezentácia výsledkov výskumu – prezentácia študentských prác a Best Practice profesionálov v rámci Vienna Biennale a v galérii SATELIT Bratislava – návrh a realizácia prezentácie v Bratislave a vo Viedni“
 ikonka PDF „Prezentácia výsledkov výskumu“ (13. marec 2019; [241 kB; PDF])

Výzva na predloženie ponuky na „Vybudovanie výskumnej infraštruktúry“
 ikonka PDF „Vybudovanie výskumnej infraštruktúry“ (12. marec 2019; [205 kB; PDF])

Výzva na predloženie ponuky na „Vybudovanie výskumnej infraštruktúry“
 ikonka PDF „Vybudovanie výskumnej infraštruktúry“ (25. 2. 2019; [201 kB; PDF])

Výzva na predloženie cenovej ponuky na tlač
 ikonka PDF „TLAČ“ (22. 2. 2019; [213 kB; PDF])
Vzhľadom na to, že sme neuviedli podiel reklamy pri jednotlivých položkách tlače a je možnosť aplikovať rôznu výšku DPH, oznamujeme Vám, že cena bude hodnotená ako celková cena v Eur bez DPH.

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie vybavenia Knižnice materiálov
 ikonka PDF „Vybavenie Knižnice materiálov“ (22. 2. 2019; [763 kB; PDF])

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie Knižnice materiálov
 ikonka PDF „Knižnica materiálov“ (22. 2. 2019; [768 kB; PDF])

2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru/služby/práce: 
 ikonka PDF „ Oprava a údržba priestoru v Hurbanových kasárňach“ (november 2018; [207 kB; PDF])

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru/služby/práce: 
 ikonka PDF „Preklady do anglického a nemeckého jazyka“ (apríl 2018; [114 kB; PDF])


2016

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru/služby/práce: 
 ikonka PDF „právne poradenstvo - služby“ (február 2016; [233 kB; PDF])

 Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru/služby/práce: 
 ikonka PDF IT správa - technická podpora a servis (január 2016; [191 kB; PDF])

 

2015

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru/služby/práce:
ikonka PDF „návrh a realizácia expozície Dizajn do krabice – Malé a väčšie témy slovenského dizajnu “ (november 2015; [110 kB; PDF])

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru/služby/práce: 
ikonka PDF výroba 7 ks trofejí pre víťazov NCD 2015 (máj 2015; [111 kB; PDF])

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru/služby/práce: 
ikonka PDF technicko-organizačného zabezpečenia pre slávnostné podujatie Národná cena za dizajn 2015 (február 2015; [127 kB; PDF])

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru/služby/práce: 
 ikonka PDF tlač propagačných materiálov (február 2015; [193 kB; PDF])

 Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru/služby/práce: 
 ikonka PDF tlač časopisu Designum (február 2015; [243 kB; PDF])

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru/služby/práce: 
 ikonka PDF IT správa - technická podpora a servis (január 2015; [121 kB; PDF])

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru/služby/práce:
ikonka PDF „tlač časopisu Designum a tlač propagačných materiálov“ (január 2015; [207 kB; PDF])

 

2014

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru/služby/práce:
ikonka PDF „kancelársky materiál/potreby (apríl 2014; [40 kB; PDF])

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru/služby/práce:
ikonka PDF správa majetku organizácie (apríl 2014; [114 kB; PDF])

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru/služby/práce:
ikonka PDF na tlač časopisu  Designum a na tlač propagačných materiálov (marec 2014; [100 kB; PDF])

Oznam o prieskume trhu:
ikonka PDF na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru – nábytok  (február 2014;  [107 kB; PDF])
ikonka PDF priloha - zoznam nábytku (február 2014;  [11 kB; PDF])

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru/služby/práce:
ikonka PDF  repasovanie tonerov  – služby;  dodávaka originál tonera - tovar  (február 2014;  [132 kB; PDF])

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru/služby/práce:
ikonka PDF kancelársky materiál/potreby (január 2014;  [108 kB; PDF]) 
ikonka PDF príloha (január 2014;  [27 kB; PDF]) 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru/služby/práce:
ikonka PDF  tlač časopisu Designum a na tlač propagačných materiálov  (január 2014;  [111 kB; PDF])

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru/služby/práce:
ikonka PDF  IT SPRÁVA – TECHNICKÁ PODPORA A SERVIS (január 2014;  [109 kB; PDF])

 

2013