Partneri

ĎAKUJEME!

Vyhlasovatelia NCD 2021

MK SR

SCD

 

Organizátor NCD 2021

SCD

 

Generálny reklamný partner SCD

Generálny partner SCD

 

Hlavný partner SCD

Partner NCD 2019

 


Mediálny partner SCD