Partneri Národnej ceny za dizajn 2018

ĎAKUJEME!


Generálny partner SCD

Generálny partner SCD

Partneri
Partner NCD 2018 - Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Partner NCD 2018 - Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Partner NCD 2018 - Fakulta architektúry STU

Partner NCD 2018 - Komunikačný dizajn 

Partner NCD 2018 - Komunikačný dizajn


Mediálny partner NCD 2018 - Komunikačný dizajn


Partner NCD 2018 - Komunikačný dizajn
 

Partner NCD 2018 - Komunikačný dizajn

Partner NCD 2018 - Komunikačný dizajn

Hlavný mediálny partner SCD
Hlavný mediálny partner NCD 2017

 

Mediálni partneri

Mediálny partner NCD 2018 - Komunikačný dizajn


Mediálny partner NCD 2018 - Komunikačný dizajn


Mediálny partner NCD 2018 - Komunikačný dizajn


Mediálny partner NCD 2018 - Komunikačný dizajn

Mediálny partner NCD 2018 - Komunikačný dizajn

 Mediálny partner NCD 2018 - Komunikačný dizajn

Mediálny partner NCD 2018 - Komunikačný dizajn

 

Mediálny partner NCD 2018 - Komunikačný dizajn

Partner NCD 2018 - Komunikačný dizajn

 

Partner NCD 2018 - Komunikačný dizajn

 

Partner NCD 2018 - Komunikačný dizajn