Pavel Choma - člen poroty NCD 2016

Doc. Pavel Choma, akad. Mal. - člen poroty NCD 2016

grafický dizajn, výstavníctvo, komunikácia v priestore
Slovensko
Pôsobí ako vedúci ateliéru a vedúci Katedry vizuálnej komunikácie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Ako pedagóg svojim osobným a hlavne odborným postojom ovplyvnil a vychoval silnú generáciu grafikov. Venuje sa aj voľnej tvorbe, výtvarným prácam v spojení s architektúrou a výstavám. Dlhodobo aktívne spolupracuje pri organizovaní Trienále plagátu Trnava buď ako člen organizačného výboru, alebo ako člen medzinárodnej poroty. Navrhol skoro všetky priestorové riešenia trienále. Vedie vlastné štúdio grafického dizajnu.
V roku 2013 získal Zvláštnu cenu ministra kultúry SR v súťaži Národná cena za dizajn 2013 za prínos pre rozvoj grafického dizajnu na Slovensku.